Sida 1 . Copyright Erik Boberg

För tidigt fött barn

Värmeförluster

- Dålig isolering pga liten andel underhudsfett och brunt fett.
- Stor kroppsyta i förhållande till volym ökar förlusterna
- Värmeförluster stimulerar ökad energianvändning för att hålla värmen. Detta ger stor glukos– och fettförbrukning och barnet har svårt att orka med detta.
- Kuvösens främsta uppgift är att hålla barnet varmt.

35 C

30 C

W/m2

Omgivnings- temperatur

Termoneutrala zonen: Minimal energimängd krävs för upprätthållande av rätt kroppstemperatur
- 36 grader för naket barn som väger 1000g
- 32 grader för fullgånget barn

Uppvärmnings- energi

Svettning (värme– avgivande)

Vätskeförluster

- Svettkörtlarna är inte helt utvecklade hos mycket preterma barn, så temperaturen i kuvösen får inte vara för hög.
- Stora vätskeförluster kan dock uppstå pga ”non sensible evaporation” genom huden (avdunstning av vätska).
- Kuvösen bör därför hålla en viss luftfuktighet
- Normal diures:
1ml/kg/h

Salter

- Na kan inte reabsorberas i njurarna före v 35: Detta innebär att man måste tillsätta parenteralt eller peroralt natrium innan dess.
- 2-8mmol/kg/dygn måste tillsättas.

Andningsstörning

- Största problemet hos för tidigt födda
- Surfaktantproduktionen
har inte kommit igång och detta gör att compliance i lungan är för låg, vilket ger risk för atelektaser och IRDS (Infant Respiratory Distress Syndrome)
- För tidigt födda barn får också
frekventa apnéer.
- Tål inte högt syrgastryck:
Van och inställd på 5kPa som det får intrauterint. Scavengersystemen för att ta hand om fria syreradikaler är inte fullt utvecklade och detta kan vara en bakomliggande orsak till bronkopulmonell dysplasi (kronisk lungsjukdom som prematura barn riskerar att få).

Patent ductus arteriosus

- Vanligt hos prematurer: Särskilt störd blir slutningen vid IRDS, eller infektioner (vilka genom prostaglandinbildning håller den öppen, eller återöppnar den när den är på väg att slutas).
- Symptom: Blåsljud, hjärtsvikt, apnéer. Hos c:a 25% av alla med VLWB (Very Low Birth Weight — < 1500g).

GI-kanalen

- Suga på napp och svälja kan barnet först >34v ålder. Innan dess sondmatning varannan timme eller TPN.
- Svårt att tömma ventrikeln och får ofta retentioner, särskilt vid infektion.
- Tarmrörelser kan vara hämmade: Detta gör tarmarna utspända och risken ökar om barnet har CPAP.

- Nekrotiserande enterokolit: Komplikation till tarmproblemen med fri gas i buken, blodiga diarréer, uppspänd buk. Kan kräva tarmresektion (eller i lindrigare fall tarmvila med TPN + flagyl).

CNS

- Autoreglering av blodflöde fungerar inte optimalt. Svängande system-BT kan ge hypoperfusion och infarkter, eller hyperperfusion och blödning.
- 25% av Extreme Low Birth Weight (ELBW—401-1000g) får infarkt, periventrikulär leukomalaci (PVL), eller intraventrikulär blödning (IVH).

Hands off!

- Mycket prematura barn är känsliga för störningar: De kan få apnéer och BT-fall vid för mycket manipulation.
- Undviker i största möjliga mån provtagning och undersökning. Hands off.
- Lätta smekningar från föräldrar har dock positiva effekter på bla andningen.

Nutrition

- Prematurer missar den intrauterina tillväxtspurten i slutet av 3:e trimestern.
- De är små och växer sämre extrauterint än vad de skulle gjort om de varit kvar i

uterus.
- Matas extra och ofta! Varannan—var 4:e timme beroende på prematuritet.
- Trots extra matning växer de inte ikapp förrän efter 1,5—2 år

1 trådar om denna sida i forumet

Daniel Ehinger
Vilken fin hemsida du satt ihop Erik! Den kommer att bli en favorit under tentamensinläsning. Stor elogé till dig!

Mvh

Daniel Ehinger

Läkarkandidat T9

Helsingborg VT 14
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!