Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Text Box:

Vitamin A

Fettlösligt, i bröstmjölk, mejeri, ägg, fisk, morötter, spenat

Brist ovanligt i Sverige

Vid celiaki, pancreasinsuff, leversjukdom
- Blindhet (först på natten). Vanligt i 3:e världen

Intoxikation

Om barnet dricker AD-dropparna.
- Akut Ökat ICP: Huvudvärk, buktande fontanell , kräkning
- Sluta med behandling.
- Ventrikeltömning + kol
om > 90mg (>300 000 IE)
- Kronisk: >6mg/dag under 1 månad. Dålig trivsel, aptitlös, avmagring, klåda, ökat ICP, skelettömhet, svullnad över långa rörbenens metafyser.
- Gravida: Teratogent. Ät inte lever (rikt på vit A)

Brist på fettlösliga vitaminer

- Pancreasinsufficiens: Cystisk fibros
- Malabsorption:
Celiaki
- Leversjukdom

Vitamin D

Fettlösligt. Fet saltvattenfisk, lever, mejeriprodukter.
- Skapas i huden vid solexponering.

Brist

Ovanligt i sverige: Invandrare som inte tar kosstillskott och som ammar länge. De familjer som inte vill ge kosttillskott till barnen. Fettmalabsorption (Cystisk fibros, celiaki)
- Rakit: Kraniotabes, breddökade metafyser, rosenkrans, caput quadratum , Harrissons fåra, ökad hjulbenthet , hypotoni, sent motoriskt utvecklade
- Röntga fot/handled för diagnos. Kostanamnes. Palpation. ALP högt.
- Behandla med Vit D + Ca i början för att undvika hypokalcemi.
- Hypokalcemi: Om behandling av rakit utan tillförsel av Ca. Kramper, i ansikte, händer, larynx (stridor). Beh m långsam infusion av Ca.

Craniotabes: Mjukhet i os parietale och occipitale

Breddökade metafyser i de långa rörbenen

Rosenkrans: Uppdrivningar i brosk-bengränsen på revbenen

Caput quadratum: Framskjutande pannben

Buktande fontanell: PGA högt ICP vid Vit A intox.

Hjulbenthet: Pga mjukt skelett vid rakit

Intoxikation

- Akut vit D intox: Ger ej mycket symptom.
- Kronisk: Hyperkalcemi, hyperkalciuri, nefrokalcinos. Aptitlöshet, irritabilitet, förstoppning, törst, polyuri.
- Behandling: Sätt ut vitamin D. Kalkfattig kost.

Hyperkalcemi: Pga kronisk D-vitaminintox. Hypercalcemi ger polyuri, törst, förstoppning.

Vitamin E

- Fettlösligt. I bröstmjölk, grönsaker, mejeriprodukter, lever, äggula.
- Antioxidant. Ej brist i Sverige

Vitamin K

- Fettlösligt. Bildas av tarmflora och fås via bladgrönsaker, kål, lever.
- Ge 1mg till nyfödda för att förebygga blödningsbenägenhet. Avsaknad av tarmflora!

B-vitaminer

- B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (nikotinsyra), B6 (pyridoxin), B12 (kobalamin), folsyra, pantotensyra, biotin.
- Förekommer rikligt i vår kost:
Bristtillstånd ytterst ovanliga bland barn.
- Mamman sträng vegan: Kan ge det ammande barnet B12-brist. Kosttillskott behövs.

Vitamin C

- Antioxidant. Deltar i metabolismen av prolin, tyrosin, tryptofan , mfl aminosyror. Ökar upptaget av icke hemjärn från tarmen.
- Förekommer i frukt, potatis, grönsaker, bär, bröstmjölk (ej tillräckligt i komjölk).
- Förstörs av hög temperatur, kokning etc.

Brist

- Förekommer inte i Sverige.
- Ger skörbjugg pga bristande korslänkning av kollagen.

Överdosering

- Ger ej symptom.

Mineraler

- Kalcium, fosfor, natrium, kalium: Tillräcklig mängd fås vid normal kost. Oftast ingen brist. Ca-brist kan uppstå vid D-vitaminbrist.
- Ca-tillskott till modern om hon pga komjölksallergi hos barnet måste sluta dricka komjölk.

Järn

- Hemjärn i kött (absorberas väl) och icke hemjärn i grönsaker (absorberas mindre väl)

- Fullgånget barn har goda förråd: Nedbrytning av HbF. Detta i kombination med att så mycket som 50% av den låga (0,3mg/l) järnhalten i bröstmjölken tas upp gör att ingen brist utvecklas.
- Brist kan uppstå
hos prematura barn (litet järnförråd och snabb tillväxt), invandrarbarn (pga annorlunda kost), menstruerande flickor.
- Järnbrist kan ge försenad utveckling och sämre inlärningsförmåga om det

uppstår i unga åldrar.

Zink

- Kofaktor i flera enzymsystem.
- Zinkbrist: Mycket ovanligt i Sverige. Kan ge tillväxthämning, acrodermatitis enteropathica, försämrad inlärningsförmåga.

Acrodermatitis enteropathica: Välavgränsade plack med skorpor pga vesikler och bullae som rupterar. Kring anal och munöppning.

Vitaminer och mineraler

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!