Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Amning

Kolostrum

- Tun gulfärgad mjölk som sekreras under de första 3-5 dagarna efter förlossning.
- Rik på proteiner (3-8ggr så hög nivå som i mogen bröstmjölk.
- Rik på
A– och E-vitamin.
- Fattig laktos och fett .

Övergångsmjölk

- De olika ämnena närmar sig de nivåer de har i den mogna mjölken

Mogen mjölk

- Mjölken har mognat till sin slutgiltiga sammansättning 3 veckor efter födseln.

Text Box: Mjölkproteiner
- Infektionshämmande proteiner: Sekretoriskt IgA, laktoferrin, lysozym
- Hormoner och tillväxtfaktorer
- Enzymer: Amylas, gallsaltstimulerat lipas, proteaser
Text Box: Mjölkens kolhydrater
- Laktos: 70g/l. Huvudsakliga kolhydraten. Relativt lika i mängd mellan olika kvinnor.
- Oligosackarider: Mjukgörande effekt på avföringen, hämmar tillväxt av patogena tarmbakterier, blockerar receptorer på svalgets slemhinna och hindrar därmed infästning och invasion av vissa bakterier.
Text Box: Fettinnehåll
- Kan variera från kvinna till kvinna.
Fördelar mot ersättning

- Ideal sammansättning av näringsämnen. Sammansättningen ändras över tid för att fortsätta passa barnet.
- Lägre risk för ÖLI, otit, GI-infektioner under de första månaderna
- Allergenfattig och skjuter upp debut av allergi , samt har en viss skyddande effekt . Minskad risk för autoimmuna sjukdomar .
- Motverkar förstoppning
- Minskar risk för IUFD:
Viss effekt, ej stark.

 

Innehåll i modersmjölk

Vitaminer och mineraler

- I tillräcklig mängd för att täcka spädbarnets behov. Undantag vitamin D och K .
- Mödrar som är veganer kan dock behöva ge barnet tillskott.

Celler

- Granulocyter, makrofager, T-lymfocyter finns i bröstmjölken.
- Betydelsen av dessa ofullständigt känd.

 

PRL

- PRL: Stimulerar utveckling av alveioli och gångsystem i körtlar. Stimulerar mjölksekretion och –produktion .
- OT: Stimulerar utsöndring av mjölken genom sammandragningar i gångar.

Amning, stimulering av bröstvårtan

OT

Amningsfysiologi

- När barnet suger på bröstvårtan utlöses en nervreflex som ger frisättning av prolaktin från framloben och mjölksekretion
-
Ett par minuter senare frisätts sedan från bakloben oxytocin vilket stimulerar sammandragningar i bröstkörtlarna (myoepiteliala celler) så att mjölken drivs ut.
- Den här reflexen kan bli betingad och då

utlösas av att modern tänker på amning eller då barnet gnyr.

Graviditet: Östrogen, progesteron, HPL

- Östrogen ökar mjölkgångarnas antal och storlek under graviditeten.
- Progesteron ökar antalet mjölkkörtlar under graviditeten.
- HPL (Humant Placentalaktogen): Produceras av placentan (syncytotrofoblaster) och stimulerar utveckling av mjölkkörtlar, liksom troligen kolostrums höga mjölkprotein– och globulininnehåll.
- Östrogen hämmar mjölkproduktion
under graviditeten (trots då höga PRL-nivåer)
- När de sjunker efter förlossningen stimuleras därför mjölksekretionen.
- Prolaktinet vars frisättning stimuleras av att barnet suger på bröstet, stimulerar mjölksekretionen.

Mjölkproduktion

- 2 timmar efter amning: 75% återställd
- 3 timmar efter amning: 95% återställd

Allmänt om amning

- Direkt till bröstet vid födsel: Pga stimulering enl ovan
- Fri uppfödning: Barnet äter när det vill och ställer snart in sig på var 3-4:e timma. Ingen extra ersättning och kontrollvägning de första 5 dagarna! Normal viktökning visar att barnet får i sig tillräckligt med mjölk. Man kan inte säga exakt hur mycket som behövs varje dygn pga varierande sammansättning hos mjölken.
- Amma i lugn och ro: Barnet suger på hela mamillen för att minska risk för skavsår på bröstvårtan.
- Måltidslängd: Max 20 min. 80-90% av mjölken fås de första 10 minutrarna.
- Rapning: Minskar risk för kräkning efter måltid.

Östrogen, progesteron

Modersmjölkens sammansättning

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!