Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Övriga BVC-kontroller

2,5—3 års ålder

- Motorik: Hoppa på hela fotsulan, sparka boll?
- Kommunikation: Tala i meningar med 2-3 ord? Lyssnar på sagor? Leker enkla rollekar?
- Färdigheter: Använda olika föremål de vet namnet på? Rita cirklar?

4 års ålder

- Motorik: Gå balansgång?
- Färdigheter: Trä pärlor på en tråd? Rita huvudfoting och kors?
- Kommunikation: Förstår instruktioner som består av flera delar? Kan namnen på några färger? Kan räkna tre föremål? Leker med andra barn? 

5-6 års ålder

- Motorik: Stå på ett ben 10-20s. Hoppa på ett ben.
- Färdigheter: Klippa en cirkel, rita av geometriska figurer? Räknar till tio? Ritar människor med 5 detaljer? Väntar på sin tur?
- Kommunikation: Lyssna på och förstå berättelser? Berättar själv begripligt? Leker med jämnåriga?

Hörsel, tal

- Otoakustiska emissioner: På BB oftast.
- 4 år: Lekaudiometri

Syn

- Läkarundersökning på BB: Katarakt? Retinoblastom?
- Tidigare synkontroll:
Om föräldrarna misstänker nedsatt syn eller skelning.
- 4 år:
Första visusprövningen.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!