Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Right Arrow: T3, T4, Kortisol (ej för högt)
Right Arrow: GH
Right Arrow: IGF1
Hexagon: ALS

Tillväxtens endokrinologi

GH
GHRH

Somatostatin

NE, DA, 5-HT

H, GABA, ACh

T3, T4
Oval: GHBP
IGF-1
Rounded Rectangle: IGFBP3

Svält

- Hämmar hypothalamus , samt perifer konvertering av T4 till aktivt T3 via hämning av dejodinas.
- Hämmar produktionen av könshormoner via produktion av endorfiner och enkefaliner i hypothalamus, vilket sänker GnRH.

Nutrition

- Stimulerar produktion av IGF1 från levern.
- Under de första tillväxtåren är det denna stimulans som ger det IGF1 man behöver för att växa.
- IGFBP3 är oberoende av nutrition och ett normalt sådant, men lågt IGF1 talar således för malnutrition

Östrogen

Tillväxt i målorgan

- Hjärna
-
Skelett
-
Muskulatur
-
Inre organ
- Både via
endokrin effekt från IGF1 som producerats i levern och via parakrin effekt från IGF1 som produceras lokalt i organen

Hexagon: ALS
IGF-1
Rounded Rectangle: IGFBP3
Right Arrow: Östrogen

0

3

11

Hormonberoende under olika faser av tillväxten

- Mellan 0 och 3 års ålder är IGF1, stimulerad av ffa god nutrition, viktigast för en god tillväxt. Under denna period är tillväxten oftast adekvat, trots en eventuell GH-brist.
- Mellan 3 och 11 (ungefär) kommer GH till som bidragande och en brist på detta hormon ger sig till känna. Tillväxten är här linjär.
- I puberteten gör barnet en tillväxtspurt till följd av stimulering från ffa östrogen. Kvinnorna producerar detta hormon snabbt och i stor mängd från ovarierna, varför deras spurt kommer tidigare och avslutas tidigare. De når därmed inte samma längd som männen, vilka ffa producerar östrogen mha aromatas i fettväven. Männens spurt kommer igång senare och de hinner därmed växa linjärt beroende av GH till en högre längd innan dess.
- Man kan räkna med att en
man tillväxer 25cm under puberteten och en kvinna 20cm ungefär.
- Östrogenet avslutar tillväxtspurten genom att sluta fysplattorna i de långa rörbenen.
- Tyroideahormoner behövs kontinuerligt under hela tillväxten för att den inte skall stanna av.
- För mycket kortikosteroider (pga endogen produktion från tumör i binjure eller hypofs, eller pga iatrogen tillförsel) gör att tillväxten avstannar. Denna effekt är oberoende av påverkan på GH och IGF1, vilka är normala hos barn som drabbas av hyperkortisolism.

Ålder (år)

Kroppslängd

- IGF-1: Insulin-like Growth Factor 1.
- ALS: Acid Labile Subunit
- IGFBP3: IGF Binding Protein 3
- GH: Growth Hormone
- GHBP: Growth Hormone Binding Protein
- GHRH: Growth Hormone Releasing Hormone

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!