Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Fas 1: 0—1 (3) års ålder

Hereditet

- Familjär litenhet: Barnet följer sin tillväxtkanal utan tydlig avvikelse, har normala proportioner (kan testas med särskilda kurvor för sittlängd, armomfång), barnet saknar stigmata.

Kongenitala sjukdomar

- Medfödd metabol sjukdom
- Mitokondriella sjukdomar
- Kromosomstörningar:
Turners syndrom, Noonans syndrom, Silver-Russels syndrom, CATCH22.
- Turners syndrom: Gör kromosomanalys på flickor med längd < 2SD nedom medelföräldrarlängd > 2 åå.
- Chondrodystrofier

Dålig nutrition

- Vikten påverkas vanligen först. När längden också påverkas är det allvarligare. Ett friskt barn måste inte följa samma viktkanal som längdkanal, dock ligger oftast vikten +/- 1 SD från längden.
- Longitudinell BMI-referens: För att relatera längd till vikt. Bra hjälpmedel!
- Svält vid bröstet
- Uppfödningssvårigheter:
Berätta inte hur många gram barnet gått upp sedan senaste besök på BVC.

Det kan lätt bli ett betyg för föräldern. Visa istället på tillväctkurvan.
- Pylorus stenos:
Kaskadkräkningar, hypoklorem, hypokalemisk alkalos, distenderad ventrikel.
- Celiaki: Vanlig orsak till påverkad tillväxthastighet i 6-18 månaders ålder. Debuterar efter avslutad amning då de glutenproteiner som finns i modersmjölken inte tycks kunna utlösa celiaki hos barnet. Efter spädbarnsperioden kan barn med celiaki sakna tydliga symptom på sjukdomen.
- Födoämnesallergi: Komjölksallergi (2% prevalens hos spädbarn, läker ut hos 60% före 2-3 års ålder, kan ge blodia diarréer).

Endokrin rubbning

- Kongenital hypotyreos: Alla barn screenas i sverige i samband med PKU-provet.
- Kongenital rubbning i hypofysutvecklingen: Anlaget för framloben (från munbotten) möter aldrig anlaget för bakloben (från CNS). Detta ger avsaknad av adenohypofys och en neurohypofys som ligger i hypothalamus. Total främre hypofyssvikt. Hittas ej på PKU-screening då denna reagerar enbart på höga TSH (dvs primär hypotyreos). Börja behandla kortisolsvikten! Levaxin ökar kortisolbehovet och kan före in barnet i en letal binjurebarkssvikt om

inte kortisol givits innan.

Psykosociala problem

- 10% av barn utsätts för misshandel och övergrepp: Merparten av dessa får en tillväxtrubbning.  Störningar kan även uppstå vid andra missförhållanden i hemmet, tex att modern utsätts för misshandel, eller att det finns andra psykosociala problem. Senare i livet kan föräldrarnas separation tex ge en lika dramatisk tillväxtpåverkan som hypotyreos.
- Tillväxten ofta störd tidigt: Redan under de första veckorna, sannolikt pga bristande anknytning.
- Sedan omväxlande bristande tillväxt och ”catch up”.

Intrauterin tillväxthämning och ”catch up”

- De flesta barn som föds för små tar igen detta efter födseln: Detta sker mha en snabb återhämtning i tillväxt, kallad ”catch up” under de första 2 levnadsåren.
- De 8% som inte får någon ”catch up” har en hög incidens av underliggande sjukdomar , tex GH-brist, eller något syndrom och bör utredas vidare.
- Small for gestational age individer: Ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och metabolt syndrom

senare i livet.
- Large for gestational age individer: Risk för detta om modern har diabetes. Dessa barn tillväxer inte lika mycket under första levnadsåret som normala barn, utan glider istället ned i en viktkurva som motsvarar deras genetiska potential.

Förväntad storlek efter denna period

- Längd: 75cm (c:a 25cm tillväxt)
- Vikt: 10kg (tredubbling av födslovikten)

Fas 2: 1(3) - pubertet (11 års ålder)

- Förutom de orsaker som nämnts under ”Fas 1” tillkommer följande

Tillväxtfaktorbrist

- Tillkommer som orsak i detta åldersspann då tillväxten här är beroende av en adekvat GH-produktion.
- Kranofaryngeom:
Ger brist på GH.

Endokrin rubbning

- Hypotyreos: Kan förvärvas (tex en Hashimoto).
- Cushings syndrom: Mycket ovanligt (om inte iatrogent)! Ger stigmata (bukfetma, extremitetsatrofi, buffalo hump etc). Barnet lägger

Orsaker till avstannad längdtillväxt i olika faser

0

Gestationsålder (Veckor)

2

14

28

40

21

4

Sista normala mensens sista dag.

Fostervikt (g)

45

350

500

1000

2500

4000

Right Arrow: 3e trimestern
Viktökning dominerar hos barnet: Påverkan här ger ”Light for gestational age”, dvs normallångt barn med för låg vikt.
2a trimestern

Längtillväxt dominerar och barnet gör en intrauterin tillväxtspurt (snabbast v 18-22). Påverkan här ger ”Short for gestational age”, dvs kort barn med normal vikt.

1a trimestern

Organ anläggs och barnet börjar sin tillväxt. Påverkan här ger ”Generellt litet barn”, dvs både kort och lätt. Nervsystemet är alltid prioriterat och ett litet huvudomfång indikerar därför uttalad störning.
- Orsaker: Genetiska, intrauterin infektion, teratogener (tex alkohol).

Intrauterin tillväxthämning

Nyfödd:
- Pojke 52cm, 3,6kg.
- Flicka   50cm, 3,5kg

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!