Sida 4 . Copyright Erik Boberg

- Korta föräldrar ger inte automatiskt att ett kort barn är friskt! Även föräldrarna kan vara sjuka, oupptäckt celiaki? Sociala missförhållanden även hos föräldrarna, vilka har överförts på barnen?

Vikt jämfört med längd

- Normalt sätt är ett barn som är längre än medel också tyngre än medel och vise versa. +1SD i längd motsvarar +0,7SD i vikt. –1SD i längd motsvarar –0,7SD i vikt. Ett barn som är kort är alltså inte proportionellt lika lätt och ett barn som är långt är inte proportionellt lika tungt (antingen är man medel, eller så tenderar man att bli lång och smal, eller kort och tjock???).
- Ett barn som är kortare än vad det är lätt: Har alltså förlorat i längdtillväxt utan att det varit undernärt. En endokrinologisk sjukdom misstänks.
- Ett barn som är lättare än vad det är kort: Har alltså förlorat framför allt i viktökning, dvs kan antas vara undernärt och en gastrointestinal orsak bör misstänkas.

11

15

17

12

Kvinnlig pubertet: Bröstutveckling, könsbehåring
- Längdtillväxt startar direkt när puberteten startar.

Manlig pubertet: Penis och genitalia, könsbehåring
- Längdtillväxt startar något år efter att puberteten startar.

Mer om pubertet

BMI hos barn

- Måste ställas i relation till ålder och kön. Särskilda kurvor finns som visar om ett barn är överviktigt eller har fetma beroende av BMI, ålder och kön.
- BMI under –2SD ger hög förekomst av bakomliggande sjukdom.
- Högt BMI som barn (redan från 3 års ålder) är en riskfaktor för framtida övervikt.
- Fetma som barn är en viktig riskfaktor för fetma som vuxen! Efter 3 års ålder ökar kvarvarande fetma risken att bli fet som vuxen. Fetma vid 6-10 års ålder ger 70% risk för fetma som vuxen.
- Mål vid behandling av fetma hos barn: Stilla i vikten, öka i längden! Gör små förändringar (minska godis och läsk, minska inaktivitet). Banta INTE!

Tillväxt och pubertet

- Tillväxthastigheten avtar med åldern för att sedan accelerera kraftigt vid pubertet: Detta innebär att barn som kommer sent i pubertet (pubertas tarda) kommer att avstanna i tillväxt och de som kommer tidigt i pubertet visar en tillväxtspurt i unga år.

- Ett äldre barn med avstannad längdtillväxt som inte kommit i pubertet kan ha endokrin rubbning eller till följd av sen pubertet, pubertas tarda.
- Bedöm alltid pubertetsstatus vid avvikande längdtillväxt. Enligt Tanner

 

Flickor

Pojkar

Stadium
Bröstutveckling
Pubishår
Genitalutveckling
Pubesbehåring
1

Infantila bröst: Bara papillae (bröstvårtorna) är upphöjda

Inget pubishår ses ( infantila ljusa fjun )

Ung samma storlek, form som under småbarnsåldern: Infan-  tila testes, skrotum, penis

Infantila ljusa fjun

2

Knoppande bröst: Vårtgård och papillae är upphöjda (framskjutande som en kon), areolae ökar i diameter. Antydd körtelvävnad.

Sparsamma, raka pubishår , mest runt labiae majorae

Förstoring av scrotum och testes: Rödare, skrynkligare skrotalhud. Liten eller ingen förstoring av penis.

Sparsamma, raka, pubishår: Lätt pigmenterade, oftast vid penisroten.

3

Ytterligare tillväxt: Vidare förstoring av bröst och areolae (vårtgård) i jämn kontur.

Mörkare, grövre och lockigare pubishår som sprider sig över pubisbenet. Fortfarande glesa.

Förstoring av penis: I längd huvudsakligen.
Fortsatt växt av testes och skrotum.

Mörkare, grövre, lockigare: Fortfarande glesa. Mest vid penisroten.

4

Areolae och papillae är upphöjda över övrig expanderande bröstvävnad.

Vuxet pubishår i med mindre utbredning. Till inguinalvecken, men ej ut på insidan av låren.

Ökad penisstorlek: Tillväxt på bredden och av glans.
Fortsatt växt av testes och skrotum. Ökad pigmentering av skrotalhud.

Vuxet pubishår i med mindre utbredning. Till inguinalvecken, men ej ut på insidan av låren.

5

Areolae på samma nivå som övrig bröstvävnad pga vidare ökning av bröststorlek. Papillae upphöjda.
- Stadium 4 kan ibland kvarstå till vuxen alder.

Vuxet mönster. Horisontell sprid- ning till insidan av låren (kvinnligt monster)
- Hos 10% spridning utanför pubes- triangeln.

Vuxen typ och storlek

Vuxet mönster. Horisontell spridning till insidan av låren (kvinnligt monster)
- Hos 80% spridning upp längs linea alba (stadium 6, raggarsträng).

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!