Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Stabil, vuxen röst

Pubesbehåring

5

4

2

3

4

2

5

3

Genitaliautveckling

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Testikelvolym (ml)
Vikt (kg)
Längd (cm)

15

20

120

100

140

Faderns längd (cm)

Moderns längd (cm)

Barnets förväntade längd

Pubertetsspurt

Medel

+1SD

-1SD

Pubertet

Celiaki vid 5 åå: Först faller viktökningen, sedan längden.

Catch up: När sjukdomen behandlas tar pojken igen den förlorade tillväxten

20

25

30

cm

cm

32

34

30

kg

0,6

0,8

Vikt (kg)
Längd (cm)
Huvudomfång (cm)

Födsel (40)

24

28

32

36

1

2

6

12

18

24

Barn, 2—20 år

Spädbarn, 0—24 mån

Tillväxtkurvor

Kongenital hypotyreos pga hypofyssvikt då framloben (från munbotten) inte fuserat med bakloben (från CNS) under embryonalutvecklingen.

- TSH 0,45 (lågt), T4 5,8 (lågt)

Avstannad längtillväxt sker efter viktminskningen

9 veckor för tidigt född: Den faktiska vikten är registrerad på den streckade linjen. Vid varje mättillfälle backar man sedan 9 veckor i ålder och får den heldragna linjen vilken då motsvarar tillväxten om barnet hade fötts i tid.  Motsvarande görs för längd och huvudomfång.

Man ser här att det för tidigt födda barnet gör en tillväxtspurt och gradvis kommer ikapp ett normalt motsvarande barn.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!