Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Diagnostik, Audit

Fråga 1-3: Skattar konsumtionen. Riskbruk?

Fråga 4-6: Frågor som indikerar beroende

Fråga 7-10: Frågor om skador, eller problem som orsakats av alkohol-överkonsum-tionen.

ICD10 - missbruk

Minst 1 av följande kriterier under en 12-mån period.
1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.
2. Upprepat bruk i situationer som medför
betydande risk för fysisk skada (t ex rattfylleri).
3.
Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad.
4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning.

ICD10 - beroende

3 eller fler av följande kriterier under en 12-mån period
1. Toleransutveckling: Ett behov av att dricka mer för att uppnå samma effekt som tidigare, eller att man får påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd alkohol.
2. Abstinensutveckling: Visar sig abstinenssymtom som är karakteristiska för alkohol eller att man behöver inta alkohol i syfte att lindra eller undvika abstinenssymtom (“återställare”).
3. Kontrollförlust: Alkohol används ofta i större mängd eller under längre period än vad som avsågs.
4. Stark längtan, behov eller tvång att dricka alkohol: Varaktig önskan om eller misslyckade försök till att begränsa eller kontrollera alkoholbruket (beskrivning ur DSM IV).
5. Alkoholanvändning prioriteras framför andra aktiviteter och förpliktelser: Viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund av alkoholbruket (beskrivning ur DSM

IV).
6. Fortsatt drickande trots kroppsliga och/eller psykiska skador: Bruket av alkohol fortsätter trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som sannolikt orsakats eller förvärrats av alkohol (beskrivning ur DSM IV).

DSM V

I DSM V har missbruk tagits bort och de båda diagnoserna missbruk och beroende har slagits samman i “ substance use disorder” (substanssyndrom) . Kriterierna för detta syndrom är de samma oberoende av substans, och om 2-3 av 11 är uppfyllda räknas det som milt syndrom. Ju fler som uppfylls desto svårare syndrom.

Time line follow back

En metod som går ut på att kartlägga patientens drickande under föregående 3 månader. Man använder sig av en almanacka. Vilken intensitet under vilka perioder har förekommit? Pat kan sedan under behandlingen uppmanas föra dagbok över sitt drickande. Detta lägger över ansvaret för behandlingen på patienten.

Poäng

Tolkning

>6 (kvinna), >8 (man)

Riskbruk. Ge rådgivning.

>16

Allvarliga alkoholproblem. Behöver specifik behandling/uppföljning.

>20

Stark indikator för beroende.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!