Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Klinisk kemisk analys av alkoholintag

Klinisk-kemisk analys av alkoholintag

Alkohol i utandningsluft (mycket känsligt, helt specifikt för aktuell intox). Alkohol elimineras snabbt. Dagliga mätningar kan inte garantera kontinuerlig nykterhet.

S- γ GT: Leverenzym. Induceras av alkohol (bland annat). Markör.
- Förhöjning är inte ett entydigt tecken på behandlingskrävande patologi.
- Ej tillräckligt specifikt för screening . 60% av män och 40% av kvinnor med stegrat GT, har detta pga alkohol.
- Andra orsaker till stegrat GT: Fetma, gallvägssjukdom, läkemedel (antiepileptika, dextropropoxifen, hormoner mm)
- Bra för uppföljning av en redan identifierad alkis.

S-CDT: Kolhydratfattigt transferrin. Hög specificitet vid högt alkoholintag. Dock relativt låg sensitivitet . Normalt värde kan förekomma trots helt oacceptabla konsumtionsnivåer.
- Andra orsaker till stegring: Graviditet, allvarlig leversjukdom, ärftliga metabola effekter.
- Relativt dyrt prov.

ASAT, ALAT: Ev stegring går tillbaka snabbare än stegringen av GT. Sensitivitet och specificitet är lägre än för GT.
- ASAT/ALAT > 2 är tecken på alkoholinducerad leverskada.

PEth (fosfatidyletanol): Bildas endast i närvaro av etanol. Hög specificitet (falskt positiva resultat har inte påvisats). Sensitiviteten är högre än för CDT, MCV och gamma-GT såväl var för sig som i kombination. Det finns ett samband mellan redovisad alkoholkonsumtion de senaste 2 veckorna före provtagningen och mätvärdet. Enstaka berusningstillfälle ger ingen förhöjning . Halveringstiden är cirka 4 dygn.

MCV: 100-110 hos en stor andel kroniska alkoholister.

Triglycerider: Ofta förhöjda hos alkoholpatienter. På en lipidmottagning är hypertriglyceridemi alkoholbetingad hos 15% av de patienter som söker.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!