Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Symptom

- Konfusion: Ospecifik.
- Ögonmotorikstörning:
Abducenspares/konjugerad blickpares/vertikal nystagmus klassisikt. Endast hos 50% av patienterna.
- Balansstörning:
Vanligt hos alkoholister pga polyneuropati/cerebellumpåverkan.
- Minnesrubbning:
Både anterograd (inpräglignsstörning) och retrograd (förlust av

konsoliderade minnen). Kan ge konfabulation (pat fyller ut berättelser med påhitt). Ej heller specifikt. Förekommer hos andra konfusionstillstånd.
- Svårt att finna kliniskt:
Minoritet av de drabbade påträffas vid undersökning. 1-20% av de som detekterats vid obduktion var sedan tidigare kända.

Behandling och prognos

- Förebyggande behandling extremt viktig!

Frikostighet med tiaminsubstitution, särskilt till patienter som skall få iv glukos då detta kan framkalla syndromet pga en relativ tiaminbrist (behovet ökar pga ökad glykolys av tillfört socker).
- Massiv införsel av tiamin parenteralt:
Utan denna behandling leder tillståndet ofta till döden.
- Ögonmotoriken normaliseras med behandling på ett par dagar.
- Balansrubbningen normaliseras på ett par veckor hos 50%. Kvarstår hos övriga.
- Konfusionen försvinner hos nästan alla: Är borta inom 3 månader.
- Minnesdefekten: Kvarstår och blir permanent hos 50% av patienterna. Förhindrar ofta ett självständigt liv.

Alkoholhallucinos

- Ej abstinensmanifestation: Hallucinationer uppträder redan under berusningen!
- Beror sannolikt på hjärnskada: Uppträder efter långvarigt alkoholmissbruk. Symptomen försvinner till en början spontant men blir med tiden permanenta.
- Oftast hörselhallucinationer: Skiljer sig från schizofrenins hallucinos genom att inte vara kommenterande eller samtalande. Patienten har insikt i att upplevelsen inte har något med verkligheten att göra.

Alkoholdemens

- I sena stadier av beroendeutvecklingen.
- Initialt: Karakteristiska reversibla neuropsykologiska störningar. Efter hand med allt mindre reversibilitet.
- Kortikal atrofi: Slutstadium.

Somatiska skador

- Polyneuropati
- Pankreatit
- Hepatit/cirros:
Vanligt med samtidig hepatit C

(oklart varför). Förvärrar cirrosutvecklingen.
- 210g (män) och 140g (kvinnor) per vecka är maximal dos för acceptabelt låg risknivå. 3 respektive 2 flaskor vin.
- Heavy drinking (allt på en gång) är inte farligare ur organsynpunkt , men ökar risken för beroendeutveckling och sociala konsekvenser.

Alkohol och graviditet

- Risk att ej upptäcka mödrar med överkonsumtion pga stor skamkänsla hos modern.
- Kräver prompt åtgärd! Specialistremiss.

Fetalt alkoholsyndrom (FAS)

- Orsakas av alkoholkonsumtion under graviditet.
- Specifik behandling saknas.

- Lindriga form: innebär intellektuella handikapp.
- Svåra fall: Psykomotoriska störningar.
- Symptom: Låg födelsevikt, litet huvudomfång, epikantusveck, maxillär hypoplasi, gomspalt, platt näsa, hjärtfel och höftledsproblem.
- Den exakta
patofysiologin är inte känd .

Glukos
Pyruvat
Acetyl-CoA

TCA-cykel

Tiamin: Behövs som cofaktor till enzym som konverterar pyruvat till Acetyl-CoA och α -ketoglutarat till succinyl-CoA

Text Box:
Tiamin (B1)
Text Box:
Text Box:

Wernicke Korsakoffs syndrom

Glukostillförsel, tex glukosdropp

- Ökar risk genom att ställa krav på glukosmetabolismen

Kroppsliga skador av långvarigt alkoholmissbruk

Upptag i tarm

Metabolism till aktiv form i Levern

Glutamat

- Ökat glutamat i CNS pga brist i enzymer i TCA-cykeln ger excitotoxicitet.
- Skador ger ärrbildning i hjärnstam, lillhjärna, mamillarkroppar, thalamus.

Tiaminbrist

- Alkoholintag: Upptaget från GI-kanalen minskar. Metabolismen i levern minskar.
- Riskfaktorer: Gastric by- pass.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!