Sida 6 . Copyright Erik Boberg

Återfallsprevention, uppföljning

Läkemedelsbehandling för prevention

Disulfiram (Antabus)

- Verkningsmekanism: Hämmar acetaldehyddehydrogenas och ger vid alkoholkonsumtion en ansamling av acetaldehyd vilket ger illamående, kräkningar, ansiktsrodnad, hjärtklappning, känsla av andnöd, pulserande huvudvärk (aversionsbehandling).
- Klinisk effekt: Ger minskat alkoholintag, men enbart om det ges under kontrollerade former (dvs delas ut på en mottagning - ej på recept!). Svagast evidens av de 3 preparat som omnämns här.
-
Leverpåverkan (transaminaser > 3 x UNL) är kontraindikation.
- Vanliga biverkningar:
Dåsighet, huvudvärk, illamående och olika GI-besvär.
- Dosering: 200mg x 1 alt 400mg 2-3 ggr/vecka

Akamprosat (Campral)

- Verkningsmekanism: Svag GABA-agonist + glutamat-antagonist. Interagerar med NMDA-receptorn, ”återställer balans mellan glutamat och GABA”.
- Klinisk effekt: Ökar antalet alkoholfria dagar under behandlingen. Ökar antalet pat som blir helt alkoholfria . Kvarstående effekt 1 år efter avslutad behandling i form av fler nyktra dagar hos behandlad grupp jfr placebo.
- Biverkningar: Diarré.Minska dos, eller dela upp på fler doseringstillfällen.
- Dosering: 3 + 0 + 3 (333mg). I FASS står 2+2+2. Behandlingstid vanligen 6-12 mån, men längre tid och upprepade behandlingar förekommer.

Naltrexon (Naltrexon)

- Verkningsmekanism: Opiatreceptorantagnoist.
- Klinisk effekt: Ger minskat sug när man exponeras för situationer eller tankar som hänger samman med alkohol (Systembolagsskylten!), dels minskat merbegär (suget efter mer alkohol då man druckit första glaset). Ökar antalet alkoholfria dagar och minskar antalet dagar med berusningsdrickande . För de patienter som dricker under behandling kan naltrexon minska risken att återfalla i tunga alkoholperioder .
- Särskilt bra grupp att behandla: Ffa effektivt hos alkoholister med hereditet, tidig debut, uttalad alkoholinducerad eufori/kontrollförlust.
- Dosering: 50mg x 1.
-
Biverkningar/försiktighet: Kontrollera leverprover före och efter beh. Försiktighet vid >3xUNL. Illamående och buksmärta som är övergående vanligaste biv.

Långsiktig återfallspreventiv behandling

Missbruk/högkonsumtion, stabil socialt: Enkel intervention, rådgivning. Psykiatrisk behandling under lång tid om psykisk störning.

Beroende, stabil socialt, ej av psykisk störning: Öppenvårdsbehandling 6-24 mån. Bearbetning av flera problemområden.

Beroende, instabil socialt : Slutenvård initialt, halvöppna former av strukturerad behandling under 2 år c:a. Psykiatrisk bedömning och behandling om psykisk störning.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!