Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Panikattack—psykologisk modell

Utlösande stimulus

- Tex skidåkning på hög höjd

Fysiologisk reaktion

- Andfåddhet och hjärtklappning (ansträngning + syrefattig luft)

Upplevelse av reaktionen

Tolkning av upplevelsen

- ”Jag har drabbats av en hjärtinfarkt!”
- Detta är en viktig del i panikångestens patologi:
Normala kroppsliga reaktioner uppfattas som farliga.

Panikkänslor

Rädsla för framtida panikattack

- Kallas förväntningsångest. Sänker tröskeln för nya attacker

Ökad uppmärksamhet på kroppen

- Dessutom svårigheter att släppa uppmärksamheten när den väl fästs.

Kronisk fysiologisk aktivering

Patientens bror nyligen dött i hjärtinfarkt

Patienten har nyligen reflekterat över om han skulle kunna få hjälp om han fick hjärtattack mitt i skidbacken.

Personer med paniksyndrom får en ökad benägenhet att tolka fysiologiska förändringar som patologi

Hyperventilering

Ger hjärtklappning, kallsvett, dilaterade pupiller, panikkänsla (sympaticus) och parestesier/kramper från sensoriska och motoriska nerver.

Definition och grund

- Snabbt och plötsligt påkommande ångestsymptom. Når sitt maximum och håller i sig maximalt i några minuter.
-
Fokus är mer på “attack” än på “panik” då inte alla attacker behöver ha panikens svårighetsgrad.
- Avslut: Ångesten avtar med eller utan behandling av sig själv efter hand.
- Föregås ofta av en tids olust, spänning, nedstämdhet, svårighet att koppla av. Kan dock komma som en blixt från klar himmel.
- Tidpunkt: Oftast på dagen, men även efter någon timmes sömn, eller på efternatten. På natten ej pga mardrömmar - attackerna uppstår i övergång från lätt till djup sömn.
-
Den första attacken kommer oftast på offentlig plats.
- Föregående händelse: i 50% av fallen. Negativ livshändelse (samlevnadsproblem, sjukdom hos anhörig, ekonomiskt trångmål, etc).
- Upplevelse: Överväldigande, intensivt obehaglig, ibland ohygglig. Pat är panikslagen utan att det finns förklarande faktorer i omvärlden. Pga detta tolkas attacken som att man håller på att dö, bli vansinnig eller förlora kontrollen över sig själv.
- Pat söker ofta akut sjukvård: Vanliga trygghetskällor (partner, förälder) hjälper inte. Väntetid accepteras inte. Kommer ofta i ambulans med blåljus.

Hyperventilering

- Uppstår till följd av ångest eller en känsla av motstånd mot andningen utan att det finns hinder i luftvägarna eller otillräcklig ventilation. Kan bli till en dålig, fixerad ovana.
- Andningsmönster: Rekrytering av auxillära andningsmuskler som övertar majoriteten av andningsarbetet. Samma mönster som hos en normal individ vid maximal ansträngning. Oekonomisk andning ger snabbt trötthet i andningsmuskler.

- Cerebral hypoxi: Hyperventilation ger hypokapni => vasokonstriktion i cerebrala kärl => cerebral hypoxi. Oxy-Hb avger också mindre syre vid högt pH (vilket man får av hypokapni). Ger symptom med ostadighet, öronsus, dimsyn, oklarhet, svimningstillbud.

- Neural excitabilitet: Ökas vid respiratorisk alkalos pga minskad jonisering av Ca. Både viljestyrda och autonoma nerver påverkas. Ger hjärtklappning, kallsvett, dilaterade pupiller, panikkänsla (sympaticus) och parestesier/kramper från sensoriska och motoriska nerver.

- Ond cirkel uppstår där symptomen på hyperventileringen leder till mer ångest (bild 12.4). Kan utlösa eller bli följd av en panikattack.

 

Undvikande beteende

- Pat börjar undvika fysisk aktivitet av rädsla för att han har en hjärtsjukdom.
- Detta hindrar honom från att göra erfarenheter som skulle kunna motbevisa hans teori.

Agorafobi

Sekundär depression

Andas i papperspåse:
- Ger CO2 och återställer därmed hypokapnin

KBT: Lär patienten att de kroppsliga reaktionerna är normala och ofarliga. Bryt den negativa spiralen.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!