Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Inre upplevelse

- Uppladdning av inre övertryck: Trångt i bröstet, åtsnörning i halsen, kvävningskänslor. Tryck/smärta i epigastriet + nedre buken med utstrålning till perineum och ben. Isande känsla i huvudet, förnimmelse av hårresning. Hela kroppen skakar som i frossa.
- Extraordinära upplevelser ger extraordinära tolkningar. Pat tror att han/hon håller på att dö eller förlora förståndet. Denna fruktan kan sitta kvar länge efter att ångesten passerat sin kulmen.
- Sömn: Svårt att somna. Sönderhackad. Pga oförmåga att slappna av.

Yttre tecken

- Spänning: Ansiktsuttryck, hållning
- Motorik: Minskad (hypoaktivitet - förstelning) eller ökad (hyperaktivitet - agitation, smittar omgivningen) motorisk aktivitet. Gång utan ledighet eller harmoniska medrörelser. Intermittent tonusökning kan ge grov- eller finvågig tremor.
- Kontinuerlig tonusökning i muskulatur: Värk, ömma muskelfästen, hypertrofi, mikrotrauman i senor, leder och muskler med fibrotiska förändringar.
- Affektlabilitet: Benägenhet att falla i gråt eller bli otålig och brusa upp.

Autonoma symptom

- Höga nivåer NE och adrenalin i blodet vid ångest. Dessa är ett ospecifikt uttryck för ökad excitation (även tex vrede och aggressivitet ger påslag).
- Obalans i autonoma nervsystemet och hormonella apparaten.
- Hjärta: Palpitationer är ångestfylld upplevelse av hjärtaktivitet. Pulsstegring efter träning ger inte ångest. Patienterna fäster uppmärksamhet vid hjärtaktiviteten, vilket ger ångest.  Kompensatorisk paus efter ev extraslag ger upplevelse av dödsångest (hjärtat har stannat) trots att de bara varar i en knapp sekund.
- Vasomotorisk rubbning: Rodnad eller blekhet.

Autonom obalans med kontraktion/dilatation av små blodkärl.
- Svettning: Handflator, fotsulor, axiller ffa. Här finns stora adrenergt innerverade svettkörtlar. Ger kalla händer och fötter samt gåshud. Alltså ej temp-reglerande! Normal svettning är mer generell och följer på kolinerg aktivering.
- Kolinerg överaktivitet: GI-symptom med buller, körningar, diarré, förstoppning, täta urinträngningar.

Val av påverkat organ

- Vilket organ som de huvudsakliga symptomen vid ångest härleds från beror av tidigare upplevelser. Tidigare genomgången tarmsjukdom kan ge dominans av GI-symptom vid ångest. Skräckfylld pseudokrupp i barndomen kan ge ffa kvävningskänslor. Hjärtinfarkt hos närstående kan ge ångest med mycket symptom från hjärtat.

Panikattack

- Snabbt och plötsligt påkommande ångestsymptom. Når sitt maximum och håller i sig maximalt i några minuter. Fokus är mer på “attack” än på “panik” då inte alla attacker behöver ha panikens svårighetsgrad.
- Avslut: Ångesten avtar med eller utan behandling av sig själv efter hand.
- Föregås ofta av en tids olust, spänning, nedstämdhet, svårighet att koppla av. Kan dock komma som en blixt från klar himmel.
- Tidpunkt: Oftast på dagen, men även efter någon timmes sömn, eller på efternatten. På natten ej pga mardrömmar - attackerna uppstår i övergång från lätt till djup sömn. Den första attacken kommer oftast på offentlig plats.
- Föregående händelse: i 50% av fallen. Negativ livshändelse (samlevnadsproblem, sjukdom hos anhörig, ekonomiskt trångmål, etc).
- Upplevelse: Överväldigande, intensivt obehaglig, ibland ohygglig. Pat är panikslagen utan att det finns förklarande faktorer i omvärlden. Pga detta tolkas

attacken som att man håller på att dö, bli vansinnig eller förlora kontrollen över sig själv.
- Pat söker ofta akut sjukvård: Vanliga trygghetskällor (partner, förälder) hjälper inte. Väntetid accepteras inte. Kommer ofta i ambulans med blåljus.

Ångestsymptom

Kriterier för panikattack

- Minst 4 av följande symptom , varav minst 1 av de första 4:
1. Palpitationer (bultande hjärta, ökad HR)
2. Svettning
3. Darrning /skakning
4. Muntorrhet
5. Svårighet att andas
6. Kvävningskänsla
7. Obehag eller smärta i bröstet
8. Illamående/GI-besvär
9. Yrsel /ostadighet/virrighet/svimfärdighet
10. Derealisation: Omvärlden förändrad, livlös, avlägsen, ej längre förtrogen, grym, skräckfylld) eller depersonalisation (jaget förändras, man är på väg att försvinna/domna bort, iakttagande av sig själv)
11. Rädsla för förlust av kontroll eller förstånd
12. Dödsångest
13. Frossbrytningar /blodvallningar
14. Parestesier: Domningar/klåda

Handläggning av panikattack

- Somatiska differentialdiagnoser: Angina pectoris och hjärtinfarkt. Hypertyreos. Någon gång feokromocytom. Palpitationer/extrasystolier.
- Psykiatriska differentialdiagnoser: Missbruk/överkonsumtion (alkohol, droger, koffein). PTSD. Akuta stresstillstånd. Social fobi. Specifik fobi. Depressiva och psykotiska syndrom. Personlighetsstörningar med ångestattacker (särskilt emotionellt instabil personlighetsstörning).
- Somatisk undersökning: Noggrann, men inte överdriven. Ge besked om normalt utfall. Detta kan bryta negativa feltolkningsmönster.
- EKG: Ge lugnande besked.
- Provtagning: Rutinprover (blodstatus + elektrolyter). Tyroideastatus.
- Ev endokrinologisk utredning: Feokromocytom?

Initial symptomlindring

Bensodiazepiner för symptomlindring initialt, men bör sättas ut inom ett par veckor för att undvika beroende. Behandlingstiden bör vara minst 1 år.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!