Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Ångestsyndrom

Tvångstankar/ tvångshandlingar för att reducera ångest?
Attackvis eller ständigt nörvarande ångest?
Ångestattacker vid specifika stimuli?
Utlösande stimulus knutet till livshotande trauma?

Fobiska syndrom

Tvångssyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Paniksyndrom

Undviker du situationer där du är utlämnad vid panik?

Agorafobi

Social fobi

Specifik fobi

PTSD

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Attackvis

Ständigt

Situationer skilda

Specifika stimuli

Situationer innebärande social värdering

Grundläggande för alla ångestsyndromen är att de måste innebära ett hinder för normal funktion för att få betraktas som syndrom.

Paniksyndrom

Epidemiologi

- 10% av befolkningen har haft panikattack . 3-4% har upprepade utan att nå kriterier för paniksyndrom. 1% av män och 2% av kvinnor uppfyller kriterier för paniksyndrom .
- Debutålder: 5-50 åå, oftast 16-40 åå.

Definition

- Ett paniksyndrom innebär multipla panikattacker, vilka kan få konsekvenser i form av förväntningsångest, agorafobi, depressioner, missbruk etc.

- Andra tillstånd med panikattacker: Social fobi, specifika fobier, PTSD, depression, akuta stressreaktioner. Somatiska tillstånd som epilepsi, stroke, endokrinopatier. Intoxikation eller abstinens efter droger (se ovan).

Konsekvenser

- Symptom mellan attackerna: Depersonalisation/derealisation hos 50%.
- Förväntningsångest: Efter ett par panikattacker uppstår en ängslan över att få nya attacker (förväntningsångest). Detta då man inte vet vad de beror på och när de skall uppstå. Situationer då man

fått attacker sätts i samband med dessa, vilket leder till en negativ betingning och risk för att liknande situation utlöser nya attacker. Förväntningsångesten sänker dessutom tröskeln för nya attacker och ger en ond cirkel.
- Agorafobi: Efter hand uppstår en fobi för att få nya panikattacker (fobofobi). Denna yttrar sig ofta i rädsla för vistelse i folkrika, offentliga miljöer, samt i miljöer där en snabb flyktväg saknas (biosalong, köer, kommunala färdmedel, tandläkarstol, frisörstol). Man är rädd för att inte kunna få hjälp om en attack utlöses, samt för vad omgivningen skall tycka om de ser vad som händer med en.

- Agorafobin kan också vara primär och då utlösa panikattacker sekundärt, eller förekomma som ett isolerat problem.
- Depression: Kan vara sekundär till paniksyndromet eller primär och parallell (särskilt melankolisk depression kan utlösa panikattacker).
-
Noradrenerg dysfunktion vid panikångest kan ge serotonerg dysfunktion och därmed depression. Det omvända förhållandet kan också finnas. Depressionen kan också vara en reaktion på paniksyndromet.
- Alkoholism: Vanlig reaktion på syndromet då alkohol är ångestdämpande. Ger dock förstärkt ångest i abstinensfasen.
- Sänkt livskvalitet: Påtagligt. Upplevd kroppslig och psykisk ohälsa, ökad konsumtion av psykofarmaka, hög frekvens av vårdkontakter, missbruk, dåligt samliv, ekonomiska svårigheter.
- Suicidalitet: Sällan självmord vid enbart paniksyndrom. Vid depression ökar dock risken för självmord om panikångest finns samtidigt. Personlighetsstörning, missbruk eller annan psykisk störning tillsammans med panikångest kan också ge suicidalitet.

Generaliserad ångest (GAD)

Symptom

- De som ingår i en panikattack (se kriterier ovan). Dock är de inte attackvis påkommande utan mer konstanta.
- Förutom dessa även: Muskelspänning, spänningsvärk, rastlöshet, oförmåga att koppla av, otålighet, helspänn, uppjagad, klumpkänsla i halsen, dysfagi, överdriven reaktion på överraskningar, koncentrationssvårigheter, ihållande irritabilitet, insomningssvårigheter.
- Generell ängslighet: Istället för förväntningsångest. Riktar sig mot det mesta i tillvaron: Egen och familjemedlemmars hälsa, ogrundade bekymmer för ekonomin, idrottsprestationer, skolprestationer, social status etc...
- Självmedicinering: Lugnande medel, alkohol,

(tex djur, blod)

från trygg bas

närvarande

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!