Sida 5 . Copyright Erik Boberg

sömnmedel vanligt. Kan komplicera bilden.

Definition

- Kontinuerlig eller ihållande ångest. Minst 6 månader med symptom. Svårt eller omöjligt att kontrollera oron. Svårt att slappna av annat än korta stunder.
- Orsakar kliniskt signifikant lidande eller hinder för arbetsprestatione/social funktion.

Etiologi

- Överaktivitet i system som identifierar faror i omgivningen: Amygdala mfl strukturer.
- Gör att pat aktivt söker faror i alla situationer och blir upptagen av detta.

Differentialdiagnoser

- Liknar paniksyndromet: Liknande symptom, bakgrund, behandling och fortsatt utveckling.
- Depression: Är ofta knutet till GAD.

Tvångssyndrom (OCD)

- Tvångstankar: Återkommande tankar, impulser, fantasier. Upplevs påträngande, meningslösa. Ger ångest/obehag.
- Tvångshandlingar: Upprepade konkreta (tvätta sig, kontrollera) eller mentala (räkna, upprepa ord för sig själv) handlingar. Deras funktion är att minska ångest.
- Vid tvångssyndrom ofta tvångstankar och tvångshandlingar parallellt (90% av pat har båda). Individen försöker trycka undan eller blockera tankarna genom att koncentrera sig på andra tankar/föreställningar, eller genom att utföra tvångshandlingar.
- Omgivningen dras in i den drabbades beteende: ”Rena” områden i hemmet, vilka barnen inte får beträda utan att byta kläder. Krav på upprepade försäkringar från omgivningen om att tex dörren är låst, eller spisen avstängd, etc.
- Insikt och skam: Vanligt. Den drabbade inser det överdrivna i sitt beteende. Fördröjning innan man söker sjukvård. Direkta frågor krävs ofta för att få fram symptomen. Vanligt med tendens att framställa ritualer som rationella (”...det är vel viktigt att man tvättar sig noga när man varit på toaletten!?”)

Etiologi/patofysiologi

- Helt andra strukturer i hjärnan är inblandade vid tvångssyndrom jämfört med vid andra ångestsyndrom. Detta har gjort att man ifrågasätter grupperingen av OCD bland ångestsyndromen.
- En krets finns i hjärnan där frontala kortex stimulerar striatum (putamen + NC), vilka sedan dels hämmar GPi direkt , dels indirekt stimulerar den via GPe och STN. GPi hämmar sedan thalamus, vilken i sin tur kan skicka signaler tillbaka till frontala kortex.  En balans råder därmed , vilken ger en adekvat

Ångestsyndrom (livstidsrisk, 75år)
Differentialdiagnoser
Behandling

Generaliserad ångest (8%)
- Fruktan för att något hemskt kommer att hända i framtiden.

Somatiska

- Angina pectoris och hjärtinfarkt.
- Hypertyreos
.
- Någon gång
feokromocytom .
-
Palpitationer /extrasystolier.

Psykiatriska

- Depression (GAD som delfenomen i depr?).
-
Akut stressreaktion .
- Personlighetsstörningar med ångestattacker (särskilt emotionellt instabil personlighetsstörning).
- Alla ångestdiagnoser är differentialdiagnoser till varandra.
- Schizofreni: Diff till tvångssyndrom

Missbruk/överkonsumtion

- Abstinens (från alkohol, benzo mm—se ovan)
-
Överkonsumtion av koffein, droger, alkohol.

- SSRI: Escitalopram, Paroxetin
- SNRI: Venlafaxin
- Pregabalin
- KBT: Tillämpad avslappning, kognitiv omstrukturering.

Panikångest (6%)
- Normala kroppsliga symptom innebär en fara, risk att dö!

- SSRI: Citalopram, Escitalopram. Vanligt med ökad ångest i början av behandlingen. Informera om detta!
- Klomipramin: God effekt. Svårare biverkningar.
- Bensodiazepiner: Kortvarigt tex i inledning av SSRI-behandling.
- KBT: Information om fysiologiska mekanismer och det evolutionära värdet av dem. Gradvis svårare exponering vid agorafobi.

Agorafobi (1-2%)
- En stark fruktan för att få en panikattack och inte kunna fly.

Social fobi (13%)
- Stark fruktan för att göra bort sig socialt, bli negativt bedömd.
- ”Andra kan se rakt igenom mig”

- SSRI: Escitalopram, Paroxetin, sertralin
- SNRI: Venlafaxin
- Moklobemid
- KBT

Specifik fobi (13%)
- Stark rädsla för en väldefinierad sak/djur/omständighet.

- KBT

Tvångssyndrom (2%)
- Något hemskt kommer att hända om jag inte beter mig på ett visst sätt/gör upprepningar etc

- SSRI: Escitalopram, Paroxetin, sertralin. Högre doser, längre behandling än vid annan ångest.
- Klomipramin: Fler biverkningar än SSRI.
- KBT: Pat skapar en tvångshierarki. Gradvis exponering för fruktade stimuli.

Post-traumatiskt stressyndrom (9%)
- Återupplevelse av ett trauma väcker minnen.

- SSRI: Paroxetin, sertralin. Ospecifik behandling. Underlättar terapi.
- KBT: Gradvis exponering eller ”flooding”. EMDR.

Symptom vid tvångssyndrom

Tvångstankar

Tvångshandlingar

Kontamination: Tankar om smittoämnen, smuts, kroppsvätskor, kletiga ämnen

Tvätt: Ritualiserad handtvätt, badande, duschande, rengöring av hemmet, matvaror

Skada, sexuella, religiösa: Rädsla att skada andra, att ge efter för impuls, att råka säga olämpliga saker, oönskade tankar om homosexualitet/pedofili

Kontroller eller försäkringar: Kontroller av lås och kranar. Genomgång i huvudet och frågor till andra om man gjort något olämpligt.

Symmetri: Saker måste vara exakta eller perfekta, i symmetri.

Arrangera, ordna: Läsa eller skriva sker om och om igen, räkna.

Sparande: Oro kring att råka kasta eller tappa något värdefullt.

Samlande: Samlande på värdelösa ting som tidningar, gamla förpackningar som man inte kan göra sig av med.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!