Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Bipolära sjukdomar

Text Box: Unipolär
Text Box: Mjukt bipolärt spektrum
Text Box: Bipolär
Bipolär typ IV

- Konstant något förhöjt stämningsläge (hypertymi): Gladlynt, översvallande, optimistisk. Varm kontaktsökande, extrovert. Pratsam och skämtsam. Sover habituellt < 6h/natt. Hög energinivå,

Bipolär typ III

- Depressiva skov: Svåra. Kan ha hypersomni, hyperfagi (atypiskt)
- När antidepressiva sätts in går patienten in i en hypomanisk fas. Detta  definierar bipolär III då antidepressiva normalt ej ger hypomanier. Större risk med tricykliska antidepressiva än med SSRI-

Bipolär typ II ½

- Depression + cyklotymi: Långvariga, djupa, intensiva depressiva episoder. Mellan dessa korta depressiva eller maniska skov  (1-3 dagar).
- Konstant stämningsinstabilitet mellan depressionerna. Kan förbättras med behandling.

Bipolär typ II

- Depressiv fas: Återkommande depressioner. Utgör 75% av sjukdomstiden. Svårbehandlade. Hyperfagi och hypersomni under depression. Rastlöshet, spänningskänslor. Stämningsinstabilitet och ibland övergång till hypomani under depressivt skov.

Bipolär typ I

- Manisk fas: Starkt minskat sömnbehov, överaktivitet, snabbt tankeförlopp, rikliga associationer, irritabilitet, agressivitet. Lyckokänsla, med häftiga temperamentsväxlingar, dysfori, aggressivitet. Ökad sexuell lust. Oförklarliga relationer. Storhetstankar, känsla av att vara utvald. Utsvävande ekonomiska åtaganden.

- Depressiv fas: Ofta djupa depressioner med melankoliska inslag. Vanföreställningar kring skuld, död, förintelse.
- Psykotiska inslag: 50% har vanföreställningar, 50% hallucinationer, 25% katatoni, 8% kortvarigt symptom som vid schizofren psykos.
- Epidemiologi: Prevalens 0,0-2,4% i olika studier. Insjuknande kring 20 års ålder vanligen.

- Hypomanisk fas: Attraktivt, extrovert beteende. Förmåga att uppehålla relationer kvarstår. Inget psykotiskt. I övrigt som mani.
- Sjukdomshistoria: Hypomana skov (duration > 4 dygn?). Temperamentsfull livshistoria. Hereditet för mani/hypomani.
- Epidemiologi: Prevalens 5,5%. 50% av patienterna behandlas enbart för depressionstillstånd.

Depressivt skov

Maniskt skov

Hypomani

- Komplikationer: Återkommande intoxikationer och självdestruktivitet.
- Ofta feldiagnosticerade som borderline personlighetsstörning.
-
Epidemiologi: Prevalens 1,5%. Debut i unga år.
- Samsjuklighet: Dystymi, OCD, panikattacker, nikotinberoende.

Insättning av antidepressivt läkemedel.

preparat.
- Samsjuklighet: Agorafobi.
- Epidemiologi: Prevalens 1,3%

har många planer, oförsiktiga/slösaktiga aktiviteter. Involverad i/lägger sig i andras aktiviteter. Ohämmad, distanslös, stimulisökande, promiskuös.
- Djupa återkommande depressioner.

Den maniska symptombilden

- Det depressiva syndromets motsats: Upprymt stämningsläge, medryckande gott humör, ökad aktivitetsnivå, förkortad sömntid. Självkänsla på topp! Hypersocial, distanslös, engagerad, nyfiken, generös.
- Tankeförlopp: Snabbt, med snabba associationer och infall.

- Välbefinnande: Särskilt i början av episoden. Fysiskt och psykistk.

Ökad sexuell lust.
- Psykotiska symptom: Vanföreställningar, hallucinationer (oftast hörsel, ibland syn), paranoia
- Hypomani: Duration > 4 dagar. Ej påtagligt nedsatt funktion, socialt eller i yrkeslivet tex. Ej psykotiska symptom!
- Avvikande symptom:
Vissa maniker blir aggressiva och irritabla.

Unipolär depression
IV
III
II½
II
I

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!