Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Obeslutsam? Långsam? Ångestfylld? Aggressiv? Misstänksam?

Emotionell kontakt

- Skiftningar i känslouttryck som led i kommunikationen sker i ett vanligt samtal. 
- Intervjuarens egna emotionella framtoning spelar roll för hur den emotionella kontakten blir, men grövre avvikelser i patientens emotionella kontakt är rel oberoende av intervjuarens sätt att relatera.
- Mycket starka känslor innebär inte automatiskt att den emotionella kontakten är nedsatt. En kraftigt ångestladdad pat kan reagera nyanserat på intervjuaren trots symptomen, medans en annan inte kan det.
- Att notera: Uppstår någolunda naturligt samspel? Är pat tillgänglig? Meddelsam? Distanserad? Avvisande? Svårt att få gensvar? Fluktuerar kontakten? Inadekvat? Gränslös? Invaderande? Utmanande? Förförisk?
- Om emotionell kontakt saknas känns kontakten opersonlig, tom, livlös.
- Depression, residual schizofreni, vissa personlighetsstörningar

Insikt

- Har patienten insikt? Är denne och intervjuaren vesäntligen överens om tillståndets natur och den aktuella handläggningen?
- Har patienten sjukdomskänsla?
- Finns sjukdomsinsikt?
Patienten uppfattar själv att han lider av en psykisk sjukdom.
- Behandlingsmotivation? Vill patienten läggas in / återkomma / medicinera om det krävs?

Suicidalitet

- Se separat kompendium

Farlighet för omgivningen

- Aggressiv eller ångestfylld mot person, myndighet, politisk rörelse etc? Beskrivs det hur denna i så fall skall uttryckas?

- Hotfull?
- Aggressivitet mot intervjuaren?

Intervjuarens egna reaktioner

- Krävande patient: Intervjuaren blir på sin vakt
- Fåordig patient: Intervjuaren pressas att ta över samtalet, bli styrande.

Psykiskt status, fortsättning...

Referenser

Den diagnostiska intervjun och redovisning i journal. Herlofson, J. Psykiatri: 91-116 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2009 (Herlofson, J; Ekselius, L; Lundh, L-G; Lundin, A; Mårtensson, B; Åsberg, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!