Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Begränsa, fokusera

- Att pat får utrymme ger denne känsla av att vara sedd och hörd , men det är intervjuaren som till sist avgör vad som är relevant.

Vanliga önskemål hos patienter när de träffar en terapeut

- Träffa någon som kan lyssna: Viktigt att sätta patienten i centrum.
- Att yrkespersonen tror på berättelsen:
Respektera patientens personliga verklighet
- Känna sig sedd och bekräftad:
Låt personen bakom berättelsen få tillräcklig plats.
- Kunna lita på yrkespersonen och dennes kunskaper:
Var kunnig, tydlig och pålitlig.

Öppna frågor

- Forskning stödjer att en samtalsmetodik med riktade, slutna frågor, inte sparar tid för intervjuaren.
-
Inviterande och öppnande frågor för att på ett diskret sätt styra informationsflödet ger relevant information och god kontakt med patienten.

Kroppsspråk

- Tänk på kroppsspråket, framåtlutad i stolen ger ett mer intresserat intryck.

Kontakt med patienten

- Följsam och konfronterande: Var följsam för att skapa kontakt, men inte så att du blir undfallande och undviker att diskutera känsliga ämnen. Om ett känsligt ämne skall diskuteras, skall patienten förstå att frågan är viktig. Senare i samtalet är det ofta mer lämpligt att vara konfronterande.
- Optimal spänning: Skapa en konstruktiv frustration hos patienten, en vilja att fortsätta samtalet för att denne fortfarande har obesvarade frågor. Undvik att förmedla slutsatser i början av samtalet då dessa då baseras på lösa grunder.
- Patientens produktivitet indikerar kontakten: Utförliga svar, bemödar sig att samverka indikerar god kontakt.

Undvik

- Allt för tidigat ställa preliminära diagnoser .
-
Otålighet .
-
Reducera patientens problem till ett typfall ur psykopatologin.
- Låta de
personliga värderingarna lysa igenom i sättet vi ger gensvar på patientens berättelse.
- Bli neutral och kyligt avvisande.
- Visa irritation , genom att låta aggressivt ifrågasättande, tillrättavisande, kritisk, nedlåtande.
-
Visa det om man känner sig attraherad av patienten, bete sig charmerande på ett förföriskt sätt.
- Att sympatisera med patienten. Se nedan.
- Empatifällan: Att engagera sig i patientens situation till den grad att man till slut delar dennes uppfattning om verkligheten (se nedan).
- Flykt och ångestlindrande beteende: Härbergera patientens berättelse utan att ta till handlingar för att minska din egen ångest.
- Låta olustkänslor som väcks under samtalet inverka på förhållningssättet gämtemot patienten, och på hur vi reagerar.

Patientens berättelse färgas av grundstämningen.

- Deprimerad patient ger en negativt förvanskad bild
- Upprymd patient ger en förskönad bild
- Pat måste vara konkret:
Nöj dig inte med ”inget har lyckats för mig”, ”vårt äktenskap håller på att ta slut”, ”jag har sånt flyt just nu”, ”jobbet fungerar kanonbra!”

Patienten tenderar att blanda ihop olika sjukdomsperioder

- Anamnesen riskerar att bli en blandning av vad som hände vid förra depressiva skovet och vad som hände den här gången.

Att tänka på under samtalets gång

Referenser

Den diagnostiska intervjun och redovisning i journal. Herlofson, J. Psykiatri: 91-116 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2009 (Herlofson, J; Ekselius, L; Lundh, L-G; Lundin, A; Mårtensson, B; Åsberg, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!