Sida 6 . Copyright Erik Boberg

Amygdala

- Ligger i temporalloben under uncus.
-
Består av en mängd kärnor som grupperas i två grupper: Basolaterala och Kortikomediala
-
Huvudfunktioner: Viktig för vissa aspekter av känslor och känslomässigt involverat beteende. Skapar länkar mellan stimuli och deras emotionella värde.
- De flesta av våra minnen har någon emotionell färgning.
- Detta är också viktigt för att vi skall kunna
agera på korrekt sätt som svar på en stimulus . Vi måste kunna värdera ansiktsuttryck och röstlägen för att kunna förstå sociala interaktioner.
-
Detta gör att vi kan lära oss om något är behagligt eller obehagligt för oss. Vi lär oss att associera en stimulus till belöning eller bestraffning.
-
Kopplingar mellan amygdala och prefrontalkortex (direkt eller via MD i thalamus) är inblandade i denna inlärning då även prefrontalkortex är viktig för att minnen skall kunna kopplas till känslor.
-
Patienter som förlorat sina amygdala bilateralt är lugna och avslappnade när de själva egentligen är mycket oroliga och vill springa sin väg. De har också svårare att tolka ansiktsuttryck hos andra (ffa rädsla). De minns inte heller saker som har en emotionell färgning bättre än de minns neutrala saker.
-
Stimulering av amygdala hos människor ger främst oroskänsla och deja-vu känsla.

Kortikomediala gruppen

- Har primärt hand om autonoma funktioner
-
Nociceptiva neuron från lamina I i ryggmärgen med stora receptiva fält slutar i parabrachiala området i pons och kopplar där om till amygdala. Det verkar som att denna kontakt har betydelse för den emotionella aspekten av smärta.

Basolaterala gruppen

- Tar emot sensorisk information från Thalamus. Stimuli som provocerar fram rädslor skickas till amygdala.

- Påverkar vakenhet .
- Deltar i den
emotionella färgningen av minnen .

 

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!