Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Typer av beroende

- Terapeutiskt: Drogen initialt tagits för ett terapeutiskt syfte. Beroendet kan ha uppstått medvetet eller omedvetet. Ex bensodiazepiner/alkohol mot ångest, opiater mot smärta.
- Epidemiskt missbruk: Influenser av omgivningen. Psykosocial kontaktsmitta. Man prövar droger för att andra i ens omgivning gör det.
- Endemiskt missbruk: Socialt mer eller mindre tolererat bruk.

Kriterier för alkoholberoende

- Maladaptivt bruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning/lidande.
- 3 av följande 7 kriterier uppfyllda inom en och samma 12-månadersperiod.
1. Toleransutveckling
2. Abstinenssymptom:
Behov av ”återställare” morgonen efter för att minska oro, skakningar, etc
3. Kontrollförlust:
Oförmåga att sluta dricka innan spriten är slut. Större mängder och oftare än vad som egentligen avsågs.
4. Varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa drickandet
5. Tidskrävande:
Mycket tid ägnas åt att inhandla alkohol, dricka den, och sedan återhämta sig efter drickandet.
6. Sociala aktiviteter överges pga drickandet: Familj, yrke, fritid
7. Drickandet fortsätter trots vetskap om de fysiska och psykiska men som det medför.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!