Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Fördröjd sorg

1. Paradoxal sorg: Reaktionslös latens efter dödsfallet > 2 veckor.
2. Reaktionsfas: Kommer till slut. Då starkare än hos den som reagerat direkt. Mer somatiska symptom. Huvudvärk, spänningsvärk, sömnbesvär, klumpkänsla i halsen, tryck över bröstet, hjärtklappning, håravfall.
3. Kvarstående psykiska symptom: I större grad efter 1 år än de som reagerar direkt. Sorgereaktionen stannar i reaktionsfasen (pga undertryckande och isolering) och övergår i reaktiv depression.
- Vanligare hos yngre och efter hastiga dödsfall: Bestäms i övrigt av personlighet (krav på behärskning, skäms att visa känslor, oftare psykiska besvär tidigare) och yttre miljö (ej släkt/vänner att dela sorgen med, små barn för vilka man vill behärska sig).
- Lätt att missförstås i vården:  Kroppsliga symptom förs ofta mycket tydligt fram vid kontakt med sjukvården, medan dödsfallet kan tonas ned eller inte nämnas alls. Risk att missa orsaken och att lokal utredning och behandling får gå före. Beakta anamnesen! Symptomdebut? I samband med vad?

Normal sorgereaktion

Fördröjt sorgearbete

Paradoxal sorg => Fördröjd sorgereaktion

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!