Ledinflammation

Ledsjukdom och karakteristika

Ledengagemang

Diagnostik

Behandling

Reumatoid artrit: Vanligaste reumatiska ledsjukdomen, prevalens 0,5%. 3/4 kvinnor, max incidens runt 50 år.
- HLA-DR4 association. Troligen autoimmun.
- Immunmedierad ledskada. Med tiden irreversibla destruktioner och felställningar. Erosiv.
- Extraartikulärt: Reumatiska noduli och hos vissa vaskuliter som kan ge nervskador.
- Systemisk inflammation ger ökad risk för kardiovaskulär sjukdom.

Polyartrit. Kan dock debutera atypiskt som oligoartrit eller monoartrit.
- Perifera småleder. I händerna ffa PIP-leder, MCP-leder och handleder.

- Anti-CCP: Hög specificitet (95%), sensitivitet 60-80%.
-
RF: Sensitivitet som Anti-CCP, men lägre specificitet. Ej bra diagnostiskt.
- Inflammation: SR/CRP/blodstatus
- Röntgen: Det tar tid innan förändringar uppstår.

- Tidig och aggressiv! Syftar till att förhindra uppkomst av irreversibla leddestruktioner.
- Metotrexat: 1:a handspreparat
- Sulfasalazin/klorokinfosfat: 2:a-hand/kombination med metotrexat
- TNF-alfa blockad (remicade): 3:e hand/svår RA.
- Kortison: För att trycka ned ett skov. Långtidsbehandling undviks om möjligt. Kan ges i lokal injektion i led.
-
Parallellt med medicinsk behandling sjukgymnastik och arbetsterapi. Team.

Virusartrit: Godartad artrit orsakad av rubella, parotit, ockelbosjukan, hepatit B. Ledstelhet, muskelvärk, smärta + virusinfektion.

Polyartrit. Oftast främst i små leder och knän.

- Oftast klinisk diagnos: Dock kan serologi ge svaret i efterhand. Stegring av Ak-titrar eller serokonversion (IgM->IgG)

- Smärtlindring: Oftast saknas specifik virusbehandling.

Psoriasisartrit: Oftast samtidig hudpsoriasis. Ibland debut av psoriasis med artrit. Fingrarnas DIP-leder + ”pitting” i naglarna + ”pencil in cup” på röntgen. Ej erosiv artrit.

Poly– eller oligoartrit:
- Polyartriten sitter i fingrarnas DIP-leder
- Oligoartriten debuterar i stora leder
- Kan även engagera ryggradslederna

- Inflammation: SR/CRP/blodstatus
- Röntgen: DIP-ledsförändringar.
- Hudförändringar?

Samma behandlingsprincipier som vid RA.

Juvenil idiopatisk artrit: Tre former: Polyartikulär (tonåringar, liknar vuxnas RA), Oligoartikulär (flickor < 6 år, positiva ANF, ögoninflammationer) och Systemisk (hudutslag och feber, små barn).

Oligoartrit.

Ta kontakt med reumatolog vid misstanke om reumatisk sjukdom hos barn.

Reumatolog bestämmer!

Reaktiv artrit: 2-4 veckor efter bakteriell infektion. Ev pga korsreaktioner. ÖLI/UVI (C trachomatis)/Gastroenterit (shigella, salmonella, yersinia, campylobacter). HLA-B27 hos 75%. Klingar av spontant efter c:a 6 veckor.
-
Associerade extraartikulära manifestationer: Konjunktivit, irit, uretrit, balanit, svullnad fingrar/tår, varpustler på fotsulor

Asymmetrisk oligoartrit. Initialt ilsken.

- Odling/PCR: Ger dock oftast inte napp.

- Tappa knän: Vid stora svullnader. Annars risk för kontrakturer. Kortisoninjektion.
- Antibiotika:
Om tidigt insatt borde kunna förhindra artritutveckling. Dock har detta ej kunnat visas.
- Symptomatisk: NSAID.

Sarkoidosartrit

Oligoartrit. Drabbar oftast fotleder.

- Lung-röntgen

 

Septisk artrit: Bakteriell infektion. Oftast S aureus, ibland Gr B Streptokocker. Sepsis som kan vara livshotande obehandlad. Risk för förlust av ledfunktion! Snabb handläggning.

Monoartrit. Akut debut. Svår smärta.

- Ledpunktion: Höga leukocyter, neutrofildominans, låg glukoskvot led/blod. Odla!

- Antibiotika: Parenteralt cefalosporin. Sedan riktad behandling enligt odlingssvar. PO behandling efter 1 vecka. 4-6v duration.
- Dränage av leden: Vid stora exsudat. Ortoped.

Kristallartrit: Kan likna septisk artrit, dock mer sällsynt med sepsis. Gikt = uratkristaller. Pseudogikt = Ca-pyrofosfatkristaller. Pseudogikt snällare förlopp.
- Gikt är en attackvis artrit med akuta episoder som klingar av.

Monoartrit. Akut debut. Svår smärta.
- Gikt ofta i stortåns grundled.
- Pseudogikt:
Knäled vanligast. Sedan handled och andra stora leder.

- Ledpunktion: Kristaller påvisas i mikroskop.
- Serum-urat: I regel förhöjt.

- Immobilisera leden
-
Smärtstillande: COX-hämmare + kortisoninjektion i leden.
-
Colchicin: Klassisk behandling. Risk för biverkningar, särskilt vid nedsatt njurfunktion. I samråd med reumatolog/nefrolog.
- Förebyggande: Allopurinol bromsar urat-syntesen genom hämning av enzymet xantin-oxidas. Vid 2 akuta anfall på ett år. Försikgithet vid nedsatt njurfunktion.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!