området.
- En ny attack kommer i 60% av fallen inom ett år (efter ett fritt intervall).
-
Allt fler leder drabbas sedan med tiden.
- Övergång till kronisk fas: Obehandlad övergår gikten efter c:a 10 år i en kronisk fas med utfällningar av urat i mjukdelar och leder. Giktknutor (tofi) bildas i synovia, subkondralt ben, olekranonbursa, subkutant längs leders extensorsidor. Klassiskt i ytterörats kant.
- Nefropati: Dödsorsak förr innan behandling fanns. Pga urinsyrakonkrement i urinvägarna. Kan leda till njursvikt.

Differentialdiagnoser

- Septisk artrit: Oftare feber och systemisk inflammation.
- Daktylit
- Flegmone

Pseudogikt (pyrofosfatartrit)

- Kvinnor drabbas oftare än män (2-7ggr oftare). Medelålder 65-75år.
- Ovanligare än gikt.
- Finns som
hereditär , sporadisk och associerad med metabola sjukdomar
-
Kristaller av kalciumpyrofosfat-dihydrat ansamlas i lederna och orsakar inflammatoriskt påslag. Smärta, svullnad, feber/subfebrilitet, CRP upp till 100, SR-stegring.
-
Kan likna septisk artrit!
- Finns även i kronisk/subakut form.

Gikt

- Män drabbas oftare än kvinnor (2-7ggr). Kvinnor i fertil ålder har 50-100 μ mol/L i serumnivå av urat.
-
Prevalens: 0,5-2,8% hos män, 0,1-0,6% hos kvinnor.
-
Gikt sällsynt hos barn, premenopausala kvinnor och män under 30 år.

Klinik

- Anfallet kommer på efternatten.
- Drabbar stortåns grundled. Intensivt smärtande, rodnad, svullnad, värmeökad, intensivt öm.
-
Knä och fotled drabbas också ganska ofta.
- Attacken klingar av på 1-3v . Hudytorna fjällar i

Tillförsel:
- Med kosten. Inälvsmat (lever och njure) är rika på puriner

Nysyntes:
- För uppbyggnad av puriner till DNA i cellkärnor.
- Viktigaste källan

Nedbrytning:
- Av nukleinsyror mm

Puriner

Hypoxantin

Xantin

Urat

Tiaziddiuretika: Blockerar sekretion av urat. Mångårig behandling kan ge gikt i DIP-leder på handen.
ASA:
Blockerar sekretion av urat.

Probenecid: Blockerar återresorption av urat.. Kan användas för långsiktigt förebyggande av gikt.

Reabsorption dominerar. 10% av filtrerat urat utsöndras.

Xantinoxidas

Allopurinol: Blockerar Xantinoxidas och minskar därmed uratsyntesen. Används som långsiktig förebyggare av giktanfall.

Hyperurikemi

- Ju högre uratnivåer desto större risk för gikt . Direkt samband.
-
Individuell förmåga att lösa urat , men de faktorer som bestämmer denna är okända.
-
Blodet är mättat vid c:a 420 μ mol/L.
- Urat i sig är inte toxiskt

Utfällning i leder

- Orsakar momentant ett kraftigt inflammatoriskt påslag och stark smärta, rodnad och svullnad av leden.
- Det akuta anfallet kallas
podager (portvinstå).

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!