Sida 7 . Copyright Erik Boberg

IRDS: Omogen surfactantproduktion med sammanfallna alveoler (atelektaser) och patologisk shunt som följd.

PAS: Surfactant- produktionen är mogen, men alveolerna har inte fyllts med luft pga bristande jontransport ut ur dem.

Dålig syresättning ger en patologisk shunt

Mekoniumaspiration (MAS)

- Överburna, asfyktiska barn särskilt.  Sug i svalget före första andetaget för att undvika aspirationen.
- Kemisk pneumonit.
- Behandling:
Som PAS eller IRDS. Syrgas + CPAP / ev intubering. Surfaktant verkar ha en positiv effekt.
- PPHN: Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn. Orsakas av mekoniumaspiration. Kan kräva HFO/ECMO-behandling

Pneumothorax

- Spontant ibland
- Oftast som följd av IRDS eller mekoniumaspiration:
Särskilt om barnet andas mot respiratorn.
- Behandling: Syrgas om mindre (gör att kvävet i pneumothoraxet sugs upp enl Boyles lag), och thoraxdrän om större (särskilt om förskjutning av hjärtat).
- I akutläge: Punktion med venflon i främre axillarlinjen mellan I4 och I5 och sedan försök till aspiration av luft.

Bronkopulmonell dysplasi (BPD)

- Kronisk lungsjukdom som ibland uppstår hos underburna barn som vårdats  i respirator.
- Barnet tål inte högt syrgastryck: Van och inställd på 5kPa som det får intrauterint. Scavengersystemen för att ta hand om fria syreradikaler är inte fullt utvecklade .
- På röntgen IRDS-förändringar ödem emfysem bullae hyperexpansion fibros
- Orsaker: Uttalad omognad av lungor. Bronkotrauma och inflammation bidrar. ROS kan initiera inflammationen.
- Pulmonell vasospasm och högerkammarbelastning: Kan utvecklas och hota barnets liv.
- Definition:
Extra syrgasbehov  efter v 36.
- Förebyggande: Reducera vårdtid i respirator, undvik höga tryck.
- Behandling: Syrgas, diuretika, steroider, betastimulerare (inhalationer).
- Prognos: Risk för framtida obstruktiv bronkit.

Mekoniumaspiration och orsaker till andningsstörning neonatalt

- Meningit
- HIE
- Blödning, infarkt

- Pneumoni
- PAS, IRDS, MAS

Diafragmabråck med uppressat maginnehåll i thorax

Underburenhet

Minskad syntes och frisättning av surfaktant

Ökad alveolär ytspänning

Atelektaser

Ojämn ventilation / perfusion

Hypoventilation

Hypoxi

Hyperkapni

Acidos (respiratorisk och metabol)

Lungkärlsspasm

Kapillärskada

Plasmaläckage, fibrinbildning

Hyalina membran: Diffusionshinder

Patofysiologi vid IRDS (onda cirklar)

Mekonium- aspiration: Rester av avstött epitel från tarmen har bajsats ut kommit in i barnets mun och sedan aspirerats.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!