Glukokortikoidreceptorer

Glukokortikoiderna diffunderar lätt igenom cellmembran pga sin relativa fettlöslighet.
- De binder sedan sin
GlukokrotikoidReceptor (GR) i cytoplasman varpå denna lossar från ett komplex av ”heat shock” proteiner och konformationsförändras så att den kan binda DNA.
- Två på detta sätt
lösgjorda receptorer bildar en homodimer som fäster sig på ett GRE (Glucocorticoid Response Element) på DNA och initierar transkription av en mängd gener som svarar för glukokortikoidernas effekter.
- Man tror att glukokortikoiderna ensamma
kontrollerar transkriptionen av 1% de humana generna!

Man tror att glukokortikoiderna även har effekter som inte involverar transkription:
-
Den negativa feedbacken på ACTH-frisättning i hypofysens kortikotrofa celler och lipokortinfrisättningen (numera annexin-1 – protein som påverkar leukocyternas rörelser och biologiska verkan).
- Denna hypotes bygger på att
mekanismerna sker så pass snabbt (sekunder till minuter).

Kortisolets dygnsvariation

- Kortisolnivåerna är som högst tidigt på morgonen och har sedan två toppar på eftermiddagen och kvällen .
- På natten är nivåerna låga. ACTH frisätts i ett pulserande mönster.

- Dygnsvariationen i kortisolkoncentration i blodet
styrs av ACTH-frisättningen från hypofysen.
- Denna är
i sin tur reglerad av hypotalamus CRH-produktion , vilken regleras av kroppens cirkadiska rytm (eller ”biologiska klocka”), vilken får sin stimulans från retina.
-
Dagsljuset påverkar alltså kortisolfrisättningen. Blinda människor förlorar denna dygnsrytm.

Aldosteron—fysiologiska effekter

Distala tubuli: K-utsöndring, Na-utsöndring.
- Ger vätskeretention och
effektiv cirkulerande volym.
- Ger
K i plasma.

Effektiv cirkulerande volym
Extracellulärvätska
BT

Renin

Från juxtaglomerulära celler

Angiotensinogen

- Syntes sker i levern

Angiotensin I

Angiotensin II

ACE: I kärlendotel

K i plasma

ACTH från hypofysen

CRH från hypothalamus

Referenser

Kidneys, Salt and Water Balance - Potassium balance II. Despopolous, A; Silbernagl, S. Color atlas of Physiology: 182-183 Utgåva 5 - Thieme: 2003 (Despopolous, A; Silbernagl, S)
The Adrenal Gland. Barret, EJ. Medical Physiology: 1049-1065 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!