Underhållsbehandling

- Hydrokortison: 15-25-30mg/dag , fördelat på tre doser under dagen.
- För att härma dygnsvariationen rekommenderas att 2/3 av kortisondosen tas på morgonen och 1/3 på eftermiddagen.
- Öka behandlingen inför kirurgi: Viktigt att komma ihåg, öka under operationsdagen och dagen efter. Därefter nedtrappning till ordinarie dos.
-
Instruera pat att själv öka behandlingen vid feber: Lagom är 20mg hydrokortison i ökning/dag/grad feber (över 37).
- Mineralokortikoider: De flesta patienter kräver substitution av även dessa hormoner. Florinef, 0,1mg, 1/2-1x1.
- Dosinställning mineralokortikoider: Mät BT (skall vara normalt och pat skall ej ha postural hypotension) och elekrolyter (Na, K, kreatinin, urea skall vara normala).
-
Information: Instruera patienten noga! Ge patienten ett ”kortisonkort” som beskriver patientens diagnos och anger behovet av ökad dos kortison vid sjukdom.
- Androgener: Hos kvinnor med hypoaldosteronism är androgennivåer låga (deras enda källa till dessa hormoner). Vissa tror att DHEA po till dessa kvinnor förbättrar livskvalité (libido?) och bentäthet.

Referenser

Addisons sjukdom. Isgaard, J. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=842 (Läst: 2012-12-11) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!