Behandling

- Behandling sker med exogena glukokortikoider som kompenserar för den minskade syntesen och trycker tillbaka ACTH-produktionen så att överproduktionen av androgena könssteroider avstannar.

- Binjurekortex sekrerar dehydroepiandrosteron och androstenedion . Dessa måste konverteras till aktiva hormoner (testosteron) perifert för att ha någon verkan.

- Bildningen regleras av ACTH , varför detta syndrom kan vara en komplikation till cushings syndrom orsakad av fel i hypotalamus-hypofysaxeln eller pga ektopisk ACTH-produktion.

- Adrenokortikala neoplasier (oftast karcinom) är en av orsakerna till det androgenitala syndromet som härrör från binjuren.

Kongenital adrenal hyperplasi (CAH)

- Är den andra orsaken till adrenogenitala syndromet som härrör från binjuren själv.

- De är autosomala recessiva sjukdomar som karakteriseras av brist på ett enzym involverat i steroidhormonsyntesen , speciellt i kortisolsyntesen.

- Minskad kortisolproduktion ger ökning av ACTH-frisättning pga minskad negativ feed-back.

- ACTH-frisättningen stimulerar binjuren att producera mer steroidhormoner som styrs mot konvertering till könshormoner pga bristen på kortisolsyntetiserande enzym.
- De höga ACTH-nivåerna ger
bilateral hyperplasi av binjurarna (10-15ggr normalvikt ibland). Kortex blir förtjockad, nodulär och fri från fett (brun till färgen).
-
Hyperplasi av kortikotrofa celler (ACTH-producerande) i hypofysen ses hos de flesta patienter.

- Ibland är även aldosteronsyntesen störd pga enzymdefekterna, varpå salt- och vattenförlust resulterar .

- Mutation i genen CYP21B , med resulterande aktivitetessänkning hos enzymet 21-hydroxylas är vanligast. Funktionsnedsättningen kan vara mild-total beroende av mutationen

Symptom

- Ökad androgen aktivitet hos kvinnor med 21-hydroxylasbrist ger: Maskulinisering med hypertrofi av klitoris , pseudo-hemafrodism hos nyfödda, oligomenorré , hirsutism eller acne hos postpubertala kvinnor (olika svårigetsgrad på besvären).

- Ökad androgen aktivitet hos män: Förstorade externa genitalia , brådmogen pubertet hos prepubertala patienter, oligospermi hos äldre patienter.

- Är 21-hydroxylasbristen grav nog kan den ge sådan brist på aldosteron att man tappar salt och vatten.

- Kortisolbrist ökar risken för akut binjureinsufficiens.

- Drabbar bristen istället 11 β -hydroxylas så kan ackumulerade intermediärer i steroidhormonmetabolismen ha mineralokortikoideffekter , varpå salt- och vattenretention och högt blodtryck följer.

Barn med onormal konfiguration på sina genitalier bör alltid misstänkas ha CAH.

- Mildare fall kan resultera i kvinnor som får försenad menarche , oligomenorré eller hirsutism .

 

Diagnostik

- Överväg CAH vid: Nyfödda med episoder med akut adrenal insufficiens, salt-förluster eller hypertension.
-
Hypertrofi av clitoris, sammanväxta labia eller brådmogenhet hos en pojke är andra symptom som bör väcka tankarna.
- Testa nivåer av olika hormoner i blod och urin...

 

Differentialdiagnoser

- En androgenproducerande tumör i ovarierna måste alltid uteslutas.

Adrenogenitala syndrom

Pregnenolon

Progesteron

Kortikosteron

17- α -hydroxy-pregnenolon

Hydrokortison (kortisol)

Dehydroepi-androsteron

Andro-stenedion

Mineralo-kortikoider

Gluko-kortikoider

Köns-steroider

Ovan visas den omvandling från kolesterol till olika steroidhormoner som sker i binjurebarken.

* Motsvarar 21-hydroxylas (övre—CYP21A2) och 11 β -hydroxylas (nedre—CYP11B1): Vid brist på något av dessa enzymer riktas syntesen i binjurebarken mot syntes av dehydroepiandrosteron (DHEA) och androstenedion. Dessa två hormoner omvandlas sedan perifert till androgener och patienten får ett överskott av dessa hormoner.
- Vid brist på 11
β -hydroxylas ansamlas 11-deoxykortikosteron. Denna metabolit har mineralokortikoid effekt och patienten får därför hypertension och K-förluster.

Stimuleras av ANII

Kolesterol

Side Chain Clevage Enzyme (SCC): Styr denna omvandling

Stimuleras av ACTH och ANII

Testosteron

11-deoxykortiko-steron

Mineralo-kortikoid effekt

Referenser

The Endocrine System. Maitra, A. Basic Pathology: 751-800 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)
The pituitary and the adrenal cortex. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 420-437 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!