Mål med insulinbehandling

1. SMBG (Self Monitored Blood Glucose)

- Tidpunkter att ta sitt socker: Vid fasta, före huvudmålen, 1-2h efter huvudmål, när man går och lägger sig, 2-3am (när man sover som djupast)
- Instruera patienten i hur man tar sitt socker och hur man använder resultatet.
- Ökar sockret mellan 03 och 07 tyder det på för låg basdos av insulin och vise versa. Bra indikation för detta att mäta vid dessa tidpunkter.
- Har man för högt före middagen och ej kan dämpa detta med en extra dos före lunch tyder detta på för låg dos av lantus (som då får en lucka i verkan före middag då man tar den på eftermiddag/kväll)

Lantus

Lucka i verkan av lantus: Pga för låg dos. Blodsockret kommer att stiga före middag och det kan ej avhjälpas genom att dosen av snabbverkande insulin före lunch höjs (en för låg sådan skulle ju också ge höjning av blodsockret inför middagen).

2. Undvika hypoglykemi och ketoacidos

3. Glycemisk kontroll med få komplikationsrisker

Målvärden för B-glukos:

- Morgon-fastande: 5-8

- Före måltid: 4-7

- 1,5-2h efter måltid: 5-9

- Vid sänggående: 5-8

4. Normal kroppsvikt

5. God livskvalité idag och imorgon

- Idag: Hypoglykemier och ketoacidoser skall undvikas. Patienten måste acceptera sin sjukdom och att den kommer att påverka hans/hennes vardag.
-
Imorgon: En god glykemisk kontroll idag bäddar för undvikande av framtida komplikationer!

6. Normal tillväxt och pubertet

- Insulin är ett viktigt tillväxthormon och behövs i stora mängder under puberteten.

7. Normal graviditet

Blodsockernivå

- Graviditet orsakar insulinresistens och kan göra att en DM  typ 2 under utveckling  tillfälligt framkommer.
- Glukos korsar placenta, medan insulin inte gör det. Ett högt blodsocker hos mamman kan alltså pressa fram en hög syntes av insulin hos fostret.
- Insulinets anabola effekter på fostret kan då orsaka makrosomi, dvs att fostret är för stort för sin ålder. Detta kan i sin tur orsaka förlossningskomplikationer.

8. Tidig detektion av riskfaktorer för ateroskleros och av diabeteskomplikationer

 

Referenser

Diabetes typ1, insulinbehandling. Attvall, S. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=418 (Läst: 2012-12-15) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!