Kontroll av glukosnivåer

Blodsocker

Pancreas

Hjärnan

Adeno-hypofysen

Binjuren

GH (tillväxthormon): Höjer blodglukos

Kortex

Adrenalin

Sympatiska nervsystemet

Kortisol: Höjer blodglukos

Glukagon

Insulin

Njuren

Levern

Text Box: Muskler och fett

Blodsocker

Glukosproduktion

Sympatiska postgangliona neuron

Noradrenalin: Palpitationer, tremor, oro

Acetylkolin: Svettningar, hunger, parestesier

Symptom:

Text Box: Enzymatisk produktion av glukos
Text Box: Enzymatisk produktion av glukos

Glukoneogena prekursorer (laktat, aminosyror, glycerol)

Kontroll av blodglukosnivåer

 Måste vara strikt då hjärnan inte kan använda fett för energiproduktion och då dess egna glykogenförråd bara räcker några minuter—den måste ha ett kontinuerligt tillflöde av glukos från arteriellt blod.
- Plasma glukosnivåer hålls strikt mellan 3,9-6,1mmol/l i fasta med små höjningar efter måltid.
- Detta trots  ökade behov under tex fysisk träning.
- Leverns depåer av glykogen räcker i c:a 8h, men förbrukas snabbare av fysisk aktivitet eller sjukdom. När de tar slut ökar produktionen av ketokroppar för att ersätta glukoset som energi till hjärnan.
- Insulinet spelar den dominerande rollen i kontrollen av den enzymatiska produktionen av glukos. Hormonet reglerar enzymatiska processer i levern och njurarna som framställer glukoset och ökar  frisättningen av substanser (glycerol, aminosyror) från fett och skelettmuskulatur som används i produktionen.
- Glukagonet hjälper till genom att ytterligare piska på leverns produktion av glukos. Det spelar även en viktig roll i initieringen av ketokroppsproduktion genom att hämma uppbyggandet av fettsyror från Acetyl-CoA så att mer av det ämnet blir tillgängligt som substrat för den produktionen.
- Kortisol och GH stöttar också glukosproduktionen och minskar förbrukningen av det av perifer vävnad. De spellar ffa en roll vid långvarig hypoglykemi.
- Adrenalin höjer också glukosproduktionen och blir viktig när man har brist på glukagon.
- Tröskelnivåerna i tabellen är dynamiska och tillvänjning sker lätt hos kroppen. Hos en person med dåligt reglerad diabetes som har ständigt höga sockernivåer stiger trösklarna, och hos en med hårt reglerad diabetes eller insulinom som har ständigt låga sockernivåer sjunker trösklarna

Svar på hypoglykemi

Glycemisk tröskel

Insulin

4,4-4,7

Glukagon

3,6-3,9

Adrenalin

3,6-3,9

Kortisol och GH

3,6-3,9

Symptom

2,8-3,1

Medvetandegrad

<2,8

Referenser

Hypoglycemia. Cryer, P. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 2305-2309 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Endokrin kontroll av glukosnivåer