Sida 3 . Copyright Erik Boberg

GH-producerande adenom

- Näst vanligaste formen av funktionella hypofysadenom.
- De kliniska manifestationerna av överproduktion av GH kan vara ganska subtila
, varför tumörerna ofta hinner växa sig ganska stora innan de upptäcks.
-IGF-produktion i levern stimuleras. Uppstår adenomet hos ett barn innan epifysplattorna hunnit sluta sig resulterar det i gigantism (storvuxet barn med oproportionellt långa armar och ben).
-Akromegali uppstår efter långvarig ihållande överproduktion av GH (även hos vuxna). Resulterar i tillväxt av ansiktsben (breddat ansikte till följd av stor käke); förstoring av händer och fötter.
- Tillväxt av mjukdelar
förstärker symptomen på akromegali. Läppar, bihålor, stämband, tunga. Ger djup grötig röst och ofta sömnapnésyndrom.
-Hjärtsvikt pga hypertrofi i
hjärtat utan ökad vaskularisering från koronarkärlen. Kan även ge hypertension. Dessutom får pat Na-retention och ökad blodvolym.
-Artrit pga ökad brosktillväxt och kalcifiering av brosk och intervertebraldiskar.
-Onormal glukostolerans då GH minskar glukosupptaget i perifer vävnad. Kan även leda till diabetes.
-Generell muskelsvaghet, osteoporos är andra symptom associerade med för höga nivåer av GH.

Andra orsaker till hyperprolaktinemi: (differentialdiagnoser)

- Graviditet (pga ökade östrogennivåer?).
- Höga doser av östrogen (som terapi – ökade mängder östradiol stimulerar prolaktinsekretion genom att öka sensitiviteten hos laktotrofa celler för TRH och minska sensitiviteten för dopaminets inhiberande effekter).
- Njur-, och leversvikt (möjligen genom minskade dopaminnivåer)
- Hypotyreos (ger ökade TRH-nivåer, vilka stimulerar laktotrofa celler i hypofysen att producera prolaktin)
- Hypotalamussjukdomar (ökad produktion av TRH, minskad frisättning av dopamin)
- Dopamininhiberande läkemedel (dopamin har negativ feedback på prolaktinsekretion). Tex antyipsykotika.
- Alla massor som växer i sella turcica kan komprimera stjälken och förhindra den inhiberande effekten från hypotalamus på prolaktinsekretionen. Små höjningar av prolaktin (<200 μ g/l) hos en patient med hypofysadenom är alltså inte nödvändigtvis ett tecken på prolaktinsekretion från tumören.

Behandling av prolaktinom

- Ge dopaminagnoister för negativ feedback på tumörcellerna. Funkar inte dessa tas hypofysen bort mha kirurgi. Återkommer adenomet används strålbehnadling.

Kortikotrofa adenom

- De flesta är mikroadenom när de upptäcks. Vissa dock större. Om de är funktionella ger de upphov till Cushings sjukdom.
- Nelsons syndrom är ett aggressivt kortikotroft adenom som uppstår hos patienter med okända mikroadenom i hypofysen som får sina binjurar borttagna som behandling av primär hyperkorticism. Då försvinner den negativa feedbacken på adenomens celler som då börjar växa till hejdlöst. Patienterna blir hyperpigmenterade (ibland) och får masseffekter av de stora adenomen. De får inget

GH
IGF-1
GHRH

Somatostatin

NE, DA, 5-HT

H, GABA, ACh

Östrogen, testosteron, fasta, hypoglykemi, fysisk aktivitet, pubertet

Höga nivåer FFA,  fetma, stigande ålder

Längdtillväxt före slutning av fyser. Tillväxt av akralt skelett efter slutning (händer, käkben, skallben)

Natriumretention och hämmat renin: Ger hypertoni.

Hypertrofi + ateroskleros ( glukostolerans + BT) ger myokardskador

B-glukos

PRL

DA

TRH

Stimulerar utveckling av alveioli och gångsystem i körtlar. Stimulerar mjölksekretion .

GnRH

LH, FSH

Amning, stimulering av bröstvårtan

Påverkar immunsystem, psyke, ämnesomsättning

Prolaktinom och hyperprolaktinemi

- Prolaktinom är vanligaste formen av hypofysadenom med överfunktion . Små mikroadenom -> stora expansiva tumörer med stor mass-effekt.

Hyperprolaktinemi

- Orsakas av överproduktion av prolaktin från tumörerna. Leder till:
- Amenorré, förlust av libido och infertilitet pga inhiberingen av GnRH-utsöndringen som prolaktin har.
- Galaktorré pga prolaktinets stimulans av bröstkörtlarna.
- Effekterna är tydligast på Premenopausala kvinnor , varför tumörerna upptäcks tidigare hos dessa än hos män och postmenopausala kvinnor, hos vilka tumörerna kan växa sig stora innan de upptäcks.

Referenser

The Endocrine System. Maitra, A. Basic Pathology: 751-800 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!