Hypoglykemi hos diabetiker

- Den begränsande faktorn för den metabola kontrollen hos diabetiker.
- Drabbar framför allt typ 1 Diabetiker, vilka får i genomsnitt 2 symptomatiska episoder per vecka och en svår episod per år.
- 2-4% av typ 1 diabetiker beräknas dö av hypoglykemi
- Typ 2 diabetiker har lägre frekvens av hypoglykemier, men kan drabbas om de behandlas med insulin eller sulfonylurea. De övriga preparaten ger dock ingen ökad risk.
- De typ 2 diabetiker som utvecklat insulinbrist och behöer insulinbehandling närmar sig typ 1 diabetikerna i frekvens av hypoglykemier.

Svår hypoglykemi

- Patienten varit i behov av hjälp av annan person.
- Ofta medvetanderubbning, medvetslöshet, kramper.
- 10-16% av  typ 1 diabetiker drabbas av detta varje år.
- Man tror att det finns risk för bestående kognitiv påverkan hos små barn (<5 år)  som drabbas av svåra hypoglykemier. Detta då deras hjärnor inte är fullt utvecklade.
- En tidig god metabol kontroll är viktig för att hjärnan skall myeliniseras optimalt och därmed bättre kunna motstå CNS-trauma, inkl svåra hypoglykemier med kramper.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Hypoglykemi