Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Portal hypertension

Text Box: Esofagusvaricer 
- Bildas då v. azygos/hemiazygos, vilka dränerar esophagus, kan shunta blod via esofagus venplexa från portala till systemiska kretsloppet. Dessa varicer kan lätt spricka och orsakar då kraftig blödning in i esophagus. Detta är en vanlig dödsorsak hos patienter med cirros.
Text Box: Hemorrojder 
- Uppstår då blod shuntas via rektala venplexat som dräneras via v. iliaca interna direkt till systemkretsloppet. Blödningen från dessa är dock oftast inte kraftfull nog för att orsaka någon större dödlighet.
Text Box: Caput medusae 
- Bildas då v. umbilicus åter öppnas (den sluts i slutet av fostertiden) pga det höga trycket. Denna leder blod via kollateraler i bukväggen till systemkretsloppet. 
- Caput medusae utgör dilaterade subkutana vener som radierar ut från naveln och är ett bra kännetecken för portal hypertension.
Text Box: Splenomegali
- Förstorad mjälte resulterar från stasen i detta organs vendränage (den dräneras via v. splenica i v. porta). 
- Den förstorade mjälten blir ofta ”övereffektiv” i sitt borttagande av blodceller. Detta kan resultera i anemi, leukopeni eller trombocytopeni (trombocyterna är mest känsliga för beslagtagning och destruktion i den röda pulpan, varför trombocytopeni är klart vanligaste komplikationen). 
- Tillståndet kallas hypersplenism.

V cava superior

V cava inferior

Text Box: V porta

Rektalt venplexa

V iliaca communis

V para-umbilicales

Text Box: Ascites och njuren
- Orsakas av ökat utflöde av vätska genom den splankniska cirkulationen till följd av portala hypertensionen. 
- Denna vätska dräneras via lymfa som då blir överbelastad varpå vätskeansamling sker i bukhålan. 
- Sekundär hyperaldosteronism till följd av sänkt blodtryck och påkoppling av RAAS. Detta sparar mer natrium och vatten och förvärrar situationen.
- Svårare systemisk trycksänkning leder till sympatikuspåslag och därmed ännu mer RAAS, samt ADH-frisättning som sparar mer vätska. 
- Hypoalbuminemi till följd av leversvikten förvärrar ascites genom sänkt kolloidosmotiskt tryck
Text Box: RAAS
Text Box: Diarré
- Till följd av malabsorption pga venös stas i tarmarna
Text Box: Adrenalin, NE

Orsaker

- Prehepatisk: Trombos i v porta
- Intrahepatisk: Vanligaste orsaken är levercirros. Ökad resistens mot portaflöde vid sinusoiderna (till följd av matrixdeponering. Kompression av centralvener (perivenulär fibros och expanderat parenkym i noderna). Anastomoser mellan portaven och leverartär (höjer trycket i portavenen till artärnivå).
- Annan intrahepatisk portal hypertension: Schistomasi, massiv fettförändring, sarkoidos och militär tuberkulos (granulomatösa), sjukdomar i portamikrocirkulationen (nodulär regenerativ hyperplasi)
-
Posthepatisk: Trombos i v hepatica, hjärtsvikt (backward failure)

Konsekvenser

1: Ascites: en vätskeansamling i peritoneum. Den blir vanligen klinisk märkbar när 500ml vätska har ansamlats, men många liter kan lagras i bukhålan och orsaka stor uttänjning av denna.
2: portosystemiska venösa shuntar
3: kongestiv splenomegali
4: leverencefalopati.

Differentialdiagnoser vid ascites

- Har vätskan neutrofiler i sig kan man misstänka en sekundär infektion som pga inflammation i peritoneum ger ökat vätskeutflöde.
- Har den erytrocyter i sig misstänks istället spridd intraabdominell cancer då tumörernas angiogenes ger upphov till läckande kärl och vätskeutflöde i peritoneum. Vätskan som bildas här är dock exsudat.
- Grav hypoalbuminemi kan också ge ascites i sig själv . Kan orsakas av proteinmalnutrition tex.

Text Box: Cirrotisk lever med ökad resistens mot portaflöde
Text Box: Baroreceptorer
Text Box: ↑Vätskeutträde i splanknikus: Ascites
Text Box: ↑ADH: Ökar blodvolym och bidrar till ascites.
Text Box: ↓blodvolym och blodtryck i systemkretslopp

Referenser

Portal Hypertension. Silbernagl, S. Color atlas of pathophysiology: 184-185 Utgåva 2 - Thieme: 2010 (Silbernagl, S; Lang, F)
The Liver, Gallbladder, and Biliary Tract. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 631-675 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!