Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Glykogensyntes

↓Fettförbränning
↑Fettinlagring

↓Proteinnedbrytning
↑Proteinsyntes

Skelettmuskulatur

Glukos-utsöndring

VLDL-syntes

Glykogen-syntes

FFA-syntes

Lever

Text Box: Perifer insulinresistens

Glukosupptag

TAG-syntes

Fettceller

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

TAG-nedbrytning (HSL)

Effekter av resistensen

- Ökade fettsyror i blodet (ingen hämning av HSL). Dessa tas upp av levern och oxideras i mitokondrierna där (Beta-oxidation) Detta ger ökad bildning av fria radikaler och oxidativ stress på hepatocyterna.

Text Box: Effekter av hyperinsulinemin
Hyperinsulinemi drabbar levern då den blir resistent senare än perifera vävnader i kroppen. De kompensatoriskt ökade insulinnivåerna som kroppen då får ger effekter på levermetabolismen.
- Sänkt FFA-oxidering, ökad nysyntes av fettsyror, minskad produktion av VLDL: Bidrar tillsammans med upptaget av frisatta fettsyror från fettväv till inlagring av fett i levern.

Bakomliggande mekanismer och karakteristika

- Insulinresistens , typ2-diabetes, fetma, dyslipidemi (hypertriglyceridemi, lågt HDL, högt LDL) associeras med detta tillstånd.
- Fettlever (NAFLD) som kan utvecklas till steatohepatit (NASH) , båda utan att personen dricker stora mängder alkohol.

- Oftast asymptomatisk , men kan i svåra fall leda till trötthet, orkeslöshet, obekväm känsla i högra hypokondriet. Kan övergå i cirros och då ge svårare symptom associerat med detta tillstånd eller med leversvikt.
- För
diagnos krävs leverbiopsi.
- Det är ganska få som progredierar från NAFLD till NASH och från NASH till cirros. Orsaken till att det sker hos vissa är ej helt klarlagd.

Text Box: NAFLD
Text Box: NASH
Text Box: Cirros
Text Box: Frisk

Insulin-resistens

TNF- α, IL-6, IL-1 β
Adiponektin

Aktivering av stellatceller

Fettsyror i levern Mitokondriell β- oxidation → ↑ Oxidativ stress

Avvikande bakterieflora i tarmen Bakterier tar sig till levern via portablodet skapar endotoxiner

Övergång från NAFLD till NASH

Dessa mekanismer är ej bekräftade, men troliga bakomliggande övergången från fettlever (NAFLD) till Non Alcoholic Steato Hepatitis (NASH)

Referenser

The Liver, Gallbladder, and Biliary Tract. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 631-675 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!