Sida 6 . Copyright Erik Boberg

Alkoholinducerad leverskada

Etanol
Acetaldehyd
Ättiksyra

NAD +     ADH    NADH

NAD +     ALDH   NADH

Hämmar β -oxidation av fett (signallerar högt energiinnehåll)

Stora mängder etanol ger CYP2E1-induktion

Oxidering av etanol

Bildning av O2-, H2O2, hydroxylradikaler

Påverkar direkt mikrotubuliorganisering, mitokondriefunktion och membranlöslighet

Lipidperoxidering, proteinkomplexbildning

Försämrad membranfunktion, skador på makromolekyler och cytoskelett

Energiskapande reaktioner

Lipogenes

Ökat fettinnehåll i levern
Text Box: Frisk
Text Box: Steatos (90-100% av alkoholister)
Text Box: Hepatit (10-35% av alkoholister)
Text Box: Cirros (8-20% av alkoholister)

Kontinuerlig, fortsatt exponering ökar risken för progress till cirros. Varför bara vissa alkoholister drabbas är ännu oklart.

Abstinens kan göra att förändringarna går tillbaka. Cirros är dock oåterkalleligt i dagsläget.

Steatos

- Medelstort intag: Ackumulering av små mikrovesikler med fett i cytoplasman
- Stort intag: Fettet ackumuleras till stora vesikler som komprimerar och trycker ut kärnan till periferin.
- Från början centrilobulära förändringar. I svåra fall sprider de sig till hela lobuli. Detta gäller alla förändringar. Tillskrivs att mest acetaldehyd och ROS bildas centrilobulärt
- Fibros bildas runt centralvener och sträcker sig in längs sinusoiderna. Fettlevern är reversibel så länge fibros inte uppstått om intaget upphör.
- Makroskopiskt: Stor (4-6kg), mjuk, gul och fet lever.

Text Box: Cirros
- Levern går från gul och förstorad till brun, ihopsjunken, förminskad (<1kg). Kan utvecklas på 1-2 år med alkoholhepatit.
- Mikronodulär cirros uppstår. Öarna omges av fibrösa septa som med tiden växer i grovlek varpå ett blandat mikro- och
Text Box: makronodulärt mönster uppstår.
- Till slut liknar levercirrosen den som orsakas av hepatit och andra skadande orsaker.

- Neutrofiler samlas runt döende hepatocyter. Makrofager och lymfocyter är spridda i vävnaden.
- Sinusoidal och perivenulär fibros ses nästan alltid.
- Makroskopiskt fläckigt röd.
- Mediatorer: IL-6, 8, 18, TNF- α kännetecknar alkoholhepatit. Produktion induceras av ROS och endotoxin. Alkoholhepatiiten förvärras i många fall av hep C infektion.

Alkoholhepatit

- Hepatocyter sväller pga fett-, protein- (som vanligen exporteras) och vattenackumulering och går i nekros.
- Mallorykroppar: Trassliga härvor av intermediärfilament och andra proteiner. Eosinofila.

Klinik

- Orsakar 60% av kronisk leverskada i västvärlden och 40-50% av dödsfallen pga cirros. De alkisar som inte dör av cirros dör oftast av bilolyckor.
- Steatosen kan ge hepatomegali och ALP- och bilirubinhöjningar i serum. Eller så passerar den obemärkt.
- Hepatit debuterar oftast inte förrns efter 15-20 år av alkoholism. Man ser då ett ganska akut insjuknande, ofta efter en period med mycket drickande.
- Varje hepatitutbrott har 10-20% dödsrisk. En tredjedel av patienterna med återkommande utbrott utvecklar cirros inom ett par år.
- Även hepatiten behandlas med alkoholabstinens och tillräcklig adekvat näringstillförsel , men detta hjälper inte för alla. Hos vissa läker inte hepatiten ut, utan progredierar istället till cirros.
- Cirrosen manifesterar sig likt den som drabbar levern av andra orsaker (se nedan).
- De alkisar som inte ännu fått ikterus, ascites och hematemes och slutar dricka alkohol har 90% 5-årsöverlevnad, medan de i samma grupp som fortsätter dricka endast har 50-60%.

Referenser

The Liver, Gallbladder, and Biliary Tract. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 631-675 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!