Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Mucinösa

- Liknar serösa ytepiteltumörer , men producerar mukus.
- 10% är maligna, 10% är lågmaligna och 80% är benigna.
Prognosen är något bättre än för de serösa tumörerna.

Pseudomyxoma peritonei

- Uppstår då mucina tumörceller inplanteras i peritoneum och fyller hålan med stora mängder mucin. Oftast orsakas detta tillstånd dock av metstaser från tumörer i GI-trakten (främst från appendix).
- GI-tumörerernas metastaser till ovarierna ger upphov till mucinösa tumörer som liknar de primära motsvarigheterna. Detta kallas Krukenbergs tumör och tumörerna är ofta bilaterala och infiltrerar stroman med små körtlar. De har även smutsig nekros (med cellskräp).

Endometroida tumörer

- Solida eller cystiska. Ev samband med endometrios (enbart epidemiologiskt påvisat)
- Bildar
tubulära körtlar liknande de i endometriet.
- Vanligen maligna (även fast benigna och mellanformer finns)
- 30% bilaterala
- 15-30% av kvinnorna med dessa tumörer har en
tumör i endometriet samtidigt.
- Mutationer i PTEN
genen är vanliga i dessa tumörer (likt motsvarigheterna i endometriet)

Stromacellstumörer

- Från granulosa-, theca-, sertoli-, eller leydigceller. Blandformer förekommer också.
- Ger symptom pga östrogenproduktion:
Oregelbundna blödningar hos fertila kvinnor, pubertas praecox hos barn, blödningar postmenopausalt.
- Tidig upptäckt (oftast stadium IA). God prognos.
- Cytostatika vid spridd sjukdom.

Germinalcellstumörer

- Ofta diagnos i tidigt stadium och därmed god prognos.

Teratom

- 15-20% av äggstockstumörer är av denna typ.
- Uppstår ofta under de 2 första årtiondena av livstiden.
- Ju tidigare de uppstår, desto större risk att de är maligna (dock är 90% benigna)

Benigna cystiska teratom

- Uppstår i totipotenta könsceller som differentierar till alla tre groddbladen och tumörerna innehåller ofta komponenter från alla tre.
- Oftast består de av en upp till 10cm stor cysta täckt med epidermis fylld med bihang av annan vävnad (kallas dermoida cystor).
- Fyllda med talgsekret och hår från ett hårbärande epitel.
- Kan ha utskott som tänder sticker ut från , innehåll av ben och brosk, bronkialt eller GI-epitel.
- Gör kvinnan infertil i vissa fall (okänt varför).
- 1% utvecklar malign transformation i någon av tumörens delar (då uppstår oftast ett skivepitelkarcinom)
- 10-15% vrider sig av okänd anledning och skapar då en kirurgiskt akut situation.

Omogna maligna teratom

- Medelåldern för uppkomst 18år.
- Solida
när de snittas. Områden med nekros. Innehåller ibland hår, talgsekret och annat som man hittar i de benigna motsvarigheterna.
- Graderas och stadieindelas. De med grad 1 kan ofta botas, men de med de mer allvarligare graderingarna är värre…

Specialiserade teratom

- Helt sjukt ovanliga…
- En tumör bestående av tyreoideastroma kan uppstå och orsaka tyreotoxikos (Struma ovarii).

- Karcinoida tumörer kan också uppstå och orsaka karcinoida syndromet.

Övriga former av ovarialcancer

Referenser

Ovarialtumörer. Borgfeldt, C. Gynekologi: 235-244 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Janson, P-O; Landgren, B-M)
The Female Genital System and Breast. Montag, A; Kumar, V. Basic Pathology: 711-750 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!