Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Antikonceptionell effekt

- Gestagenet viktigast

Kondom

- Enda preventivmetoden som ger STI-skydd! Använd alltid vid partnerbyte (”Double duch”)
- Latexfria finns: För allergiker
- Kondom för kvinnor finns: Femidom.
- Starkt beroende av användarnas teknik och motivation: Fungerar bäst i fasta parrelationer.

Dagen efterpiller

- Kombinderade P-piller med höga hormonnivåer: 100ug etinylöstradiol + 200ug levonogestrel.
- Försenar ägglossningen: Ej abortmedel. Sämre effekt ju längre tid det går efter samlag (ju högre LH hunnit stiga, desto

sämre blir den inhiberande effekten från gestagenet). Ingen effekt efter 72h.
- EllaOne är nytt akutpiller: Anti-progesteron. Förhindrar ovulationen och har oförändrad effekt under 5 dygn efter samlag, varpå effekten upphör. Receptbelagt.
- Effekten avtar om flera användningar under samma månad.
- Egentligen inga kontraindikationer. Fler biverkningar än vid vanliga p-piller är dock att vänta pga högre hormonnivåer.
- Förhindrar 50-70% av graviditeter: Svårt att räkna pearl index.

Positiva effekter av P-piller- användning

- Minskade mensblödningar: Pga hämmande effekt på endometrietillväxt. Upp till 50% reduktion, ffa under de första

dagarna av mensen.
- Minskad mensvärk (dysmenorré): Gäller de flesta kvinnor (70% får reduktion av värk). Vissa får dock mer värk, eller debuterar med värk. Oklart varför.
- Mindre bröstförändringar
- Infektionsskydd
- Färre utomkvedshavandeskap:
Pga färre graviditeter totalt sett.
- Lindring av endometrios: Hämmar endometrietillväxt.
- Minskad risk för cystor

Skydd mot vissa cancerformer

- Totalt sett: 12% reduktion av cancerförekomst om man räknar in all cancer sammanlagt!
- Endometriecancer: Ett års användning ger 50% riskreduktion. >3 års användning ger max reduktion. Sannolikt riskreduktion av alla subtyper av endometriecancer. Störst effekt på de kvinnor som annars löper högst risk (nullipara, anovulation). Olika typer av kombinationspiller ger samma riskreduktion.
- Ovarialcancer: Genomsnittlig skyddseffekt på 40% mot epitelial cancer. Skyddseffekten kvarstår minst 30 år efter avslutad användning (mer data finns ej i nuläget). Längre tids bruk ger bättre skyddseffekt. Sannolikt också riskreduktion hos kvinnor med BRCA 1/2. Sannolikt har P-pilleranvändning förhindrat 200 000 fall av ovariecancer och 100 000 dödsfall världen över.

Efter utsättning av P-piller

- Mensen skall återkomma i princip direkt: Utred kvinnan om ej återkomst av mens inom 3-6 månader.
- P-spruta: Det tar längre tid innan mensen återkommer pga högre hormonnivåer.

Positiva effekter av p-pilleranvändning

Utred om 9-12 månader utan mens efter sista sprutan.

Blödningsproblem vid P-pilleranvändning

- Små mellanblödningar och kombinerat p-piller: Uteslut klamydia och andra sjukdomar i cervix. Viktigt med regelbundet tablettintag (var 24e timme). Byte till mer östrogendominerat preparat kan prövas.
- Utebliven blödning vid kombinerade p-piller eller p-piller med enbart gestagen: Uteslut graviditet!
- Mensliknande blödning när den inte skall inträffa: Överväg uppehåll i behandling under en vecka och starta sedan igen.
- Kvarstående blödningsproblem: Överväg byte till icke hormonell metod om kombinerade p-piller eller till kombinerade p-piller om p-piller med enbart gestagen används.

Pearl-index (antal graviditeter/100 kvinnoår)

Förutsätter 2 samlag/vecka i åldern 18-35 år

Preventivmetod
Idealt index
Inkluderande användarfel

Oskyddat samlag

70-90

70-90

Kondom

3,0

14

”Säkra” perioder

9

25

Kombinerade P-piller

0,1-0,5

1-3: Glömmer ta tabletten

Minipiller

0,5

3,0: Glömmer ta tabletten

Kopparspiral

1,0-1,5

1,0-1,5

Inget användar- fel

Hormonspiral (Mirena)

0,2-0,4

0,2-0,4

P-spruta (Depo-Provera)

0,3

0,3

Implantat  (Implanon)

0 (?)

0-0,2

Implantat (Jadelle)

0,5-1

0,5-1

Sterilisering

0,1-0,2

0,1-0,2: Mycket god läkningsförmåga.

Referenser

Antikonception och aborter. Odlind, V; Milsom, I. Läkemedelsboken: 519-530 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!