Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Översikt, preventivmetoder

Preventivmetod (verkningsmekanism)

Indikationer/kontraindikatioenr

Biverkningar

Lågdoserad gestagen metod (Mini-P, Exlutena)

- Gestagenet ger enbart uppkomst av en mukusplugg i cervix och gör endometriet mer ogästvändligt för embryoimplantering.
- Liten glömskemarginal (3h): Detta pga att mukuspluggen börjar lösas upp ganska snabbt om man inte tar en ny tablett.

- Fullgod säkerhet till äldre och ammande kvinnor: Detta då de i grunden har en lägre risk att bli gravida (?).
- Till yngre kvinnor: Välj i 1:a hand medeldoserade p-piller pga större glömskemarginal
- Kontraindikationer: Egen genomgången bröstcancer. Undvik amning 6v post partum om minipiller pga barnets lever omogen och har svårt att metabolisera gestagener.

- Blödningsproblem
- Vanliga gestagena biverkningar
(se förra sidan)

Medelhögt doserade metoder (Cerazette)

- I hög– och mellandoserade p-piller ger gestagenet komplett hämning av hypotalamus-hypofys axeln, och därmed ägglossningen.
- Hämmar helt ovulationen
hos 95-97% av användarna.
- Hämmar proliferation av endometriet.

- Kontraindikationer: Likt minipiller.
- 12 timmars glömskemarginal: Ge till unga som har svårare att komma ihåg. Dessutom bättre antikonceptiv effekt än minipiller.
- Avvakta amning 6v post partum (se ovan)

- Gestagena  (ovan)
- Blödningsproblem:
Särskilt i början.
- 20-25% amenorré
- 10-15% blöder lite hela tiden
- Resten blöder då och då
utan förvarning.

- Implantat (implanon, Jadelle) ger medeldosering av gestagen under 3 år (5 år för Jadelle).
- Snabb återkomst av ovulationen

- Ingen risk för användarfel
- Avvakta amning
6v post partum (se ovan)

- Sedvanliga gestagena biverkningar

Högdoserad gestagen metod (Depo-provera)

- Intramusk injektion 150 mg var 3:e månad. Effekt dröjer ofta kvar i 6-12 månader.
- Hämmar ovulation (100%), HPA-axel (100%), endometriet (atrofi).
- Ökar cervixsekret

- Ej ökad cancerrisk i ovarier, bröst, cervix.
- Teoretiskt ökad risk för osteoporos: Detta har dock inte hittills kunnat visas i kliniska studier.  Väg dock fördelar mot nackdelar vid förskrivning till unga kvinnor och kvinnor > 45 år.

- Blödningsproblem (vanligast amenorré, men alla typer förekommer).
- Svullnad
- Huvudvärk
- Illamående

Preventivmetod (verkningsmekanism)

Indikationer/kontraindikatioenr

Biverkningar

Kopparspiral

- Koppar är spermatotoxiskt: Förhindrar spermiernas kapacitering.
- Ger lokal inflammation i endometriet. Hämmar därmed inplantationen.
- Siffra på spiralen
visar antal kvadrat-mm koppar som sitter på denna. Minst 300 krävs för god effekt.
- Fertiliteten återkommer direkt om spiralen plockas ut.
- Spontan utstötning: 8-10% på 10 år.

- Användaroberoende
- Kan sitta i 5-10 år:
Mycket billiga! Detta är paradoxalt ett problem eftersom att inga läkemedelsföretag kan tjäna pengar på dem.
- Icke hormonell metod!
- Ej till kvinnor med dysmenorré/stora mensmängder
då de kan förvärra dessa besvär.

- Ökad infektionsrisk vid insättning: Anaerober från slidan, latent klamydia (testa innan insättning)
- Dysmenorré
- Ökad mensblödning:
+50-75%.
- Ökad risk för STI:
Pga fler sexpartners (grav skydd), inte pga spiralen i sig.
- Insättning kan vara smärtsam.

Hormonspiral (Mirena)

- Spiral med gestagener: Minskar blödningsmängden (atrofiskt endometrium), ger mukusplugg (bättre antikonception).
- Låga serumkoncentrationer: Gestagenet lokalt! Dock ändå ovulationshämning hos vissa.

- Kraftigt minskad blödningsmängd: Småblödningar i början, sedan 90% minskning av mängd. >50% av användarna helt blödningsfria. Bra som behandling av menorragi!
- Minskar också besvär vid endometrios (likvärdigt med GnRH-analog) och dysmenorré
- Ej i 1a hand till nullipara:
Pga ökad STI- risk och infektionsrisk vid insättande. Kan dock användas om stabilt förhållande (låg STI-risk).

- STI-risk (se ovan, kopparspiral).

Kombinerade P-piller

- Östrogen + gestagen + 1 vecka med sockerpiller: Ger en regelbunden blödning.
- Verkningsmekanismer: Se tidigare.

- Bättre blödningskontroll än enbart gestagena preparat.
- Dock östrogenberoende risker:
DVT, bröstcancer, hypertoni.
- Kontraindikationer är listade på tidigare sida.

- Biverkningar: Se föregående sida (2)

Referenser

Antikonception och aborter. Odlind, V; Milsom, I. Läkemedelsboken: 519-530 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!