Flowchart: Preparation: CB
Flowchart: Preparation: CB
Rounded Rectangle: IF
Flowchart: Preparation: CB
Rounded Rectangle: IF
Flowchart: Preparation: CB
Oval: TCII

Parietalceller: Syntetiserar Intrinsic Factor (IF), vilket måste binda till CB för att det skall kunna tas upp.

Cobalamin (CB) kommer med födan bundet till proteiner. Dessa spjälkas av av peptidaser i magsäckens sura miljö.

Text Box: Lagring i levern

Återcirkulering via gallan av överskott

Metyl-THFA (tetrahydrofolat)

THFA

Dihydrofolat

Deoxyuridulat

Thymidulat

Thymin (i DNA)

Metionin

Homocystein

Flowchart: Preparation: CB

Vitamin B12 (cobalamin)

- Innehåller kobolt.
- Fås i dieten från
lever, ägg, mjölk, ostron, färska räkor, fläsk och kyckling
-
Ingår alltså inte i vegetarisk kost då det bara produceras av mikroorganismer (finns ej i växter).
- De djur som levererar vitaminet till oss då vi äter dem har i sin tur fått det genom naturlig bakterieflora eller genom att äta andra djur…

- Binds i duodenum till Intrinsic Factor (IF),
som produceras i magsäcken och tas sedan upp som komplex av mukosala celler i tarmen som har passande receptorer.
-
Från mukosacellerna transporteras det till levern bundet till transportproteiner som kallas transcobalaminer (TCII).
-
Lagras till skillnad från andra vattenlösliga vitaminer in i levern i stora mängder (4-5mg, lager som räcker 5-20 år) och en brist i upptaget (pga partiell eller total gastrektomi och därför inte kan producera IF, eller äter sådan kost som inte innehåller något B12 [vegankost…]) kan därför passera obemärkt i flera år.

Betydelse för celldelning

- De celler som snabbt delar sig i kroppen drabbas först av bristen på vitaminet. Dessa inkluderar erytropioetiska celler i benmärgen och mukosala celler i tarmen . Därför får man megaloblastisk anemi av cobalaminbrist.

Betydelse för fettnedbrytning

- Deltar även i isomeriseringen av methylmalonyl CoA som fås vid degradering av vissa aminosyror och fettsyror med ojämnt antal kol. Deltar här i form av deoxyadenosylcobalamin.
-
Brist på cobalamin leder därför till ackumulering av

- Betydelse för DNA-syntes hos cobalamin: När Homocystein omvandlas till methionin bildas tetrahydrofolat (THFA) samtidigt från 5-metyl-THFA. Som bilden visar konverteras THFA sedan till 5-10 methylene THFA (metyleras). Detta ämne krävs för att konvertera dUMP (i bilden skrivet som ”deoxyuridulate”, jag skulle vilja kalla det för deoxyuridinmonofosfat) till dTMP (”thymidylate”, eller deoxythymidinmonofosfat) som används i DNA.
-
Utan cobalaminet (som är cofaktor i THFA-syntesen) ackumuleras 5-metyl-THFA och syntesen av dTMP uteblir, vilket hämmar DNA-syntes och därmed cellproliferation.

Folat (eller THFA) är det ämne som bär en enkolsgrupp till Deoxyuridulat så att Thymidulat kan bildas för att sedan konverteras till Thymin och byggas in i DNA.

DHFA-reduktas

Metotrexat

Upptag av IF-CB komplexet i enterocyt i terminala ileum. Där stöts IF bort och ersätts med TCII, det bärarprotein som följer CB i cirkulationen.

abnormala fettsyror som inte kunnat brytas ned fullständigt.
-
Dessa sätter sig i cellmembranen på bla nervceller och skapar därför troligen de neurologiska manifestationer man ser vid B12-brist. Skadorna på nervsystemet är irreversibla.
-
CNS-symptomen kommer oftast efter anemin , men kan förekomma helt i frånvaro av anemi.
- Megaloblastisk anemi bör inte behandlas enbart med folat då detta inte motverkar CNS-skador, utan en blandning av folat och cobalamin är att rekommendera.

Folat

- Finns i polyglutamatform och måste konverteras till monoglutamat innan det kan absorberas. Denna konvertering hämmas av sura livsmedel. Det transporteras sedan i blodet främst i monoglutamatform.
-
Folat finns i de flesta livsmedel, men förstörs av 10-15 minuters kokning . Färska grönsaker/färsk frukt är alltså en bra källa till folat.

Funktion och effekt av brist

- Av folsyran skapas tetrahydrofolat (THFA), vilket är ett ämne som får enkolsgrupper från serin, glycin, histidin mfl och donerar grupperna vid syntes av vissa aminosyror, puriner och pyrimidinen thymin som återfinns i DNA.
-
Folsyrebrist orsakar megaloblastisk anemi pga minskad möjlighet för benmärgsceller att syntetisera nytt DNA när de ska dela sig.
-
Medfödd Spina bifida och anencefali orsakas av folsyrebrist hos gravida kvinnor under den första trimestern.
-
Andra ställen i kroppen med snabbt cellutbyte (tex GI-

Referenser

Gastric function. Binder, H. Medical Physiology: 891-907 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)
Röda blodkroppar - erytrocyter. Theodorsson, E; Landin, B. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin: 161-214 Utgåva 8 - Studentlitteratur: 2003 (Nilsson-Ehle, P; Ganrot, P-O; Laurell, C-B)
The Hematopoietic and Lymphoid Systems. Aster, JC. Basic Pathology: 421-478 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!