kanalens epitel) drabbas också av folatbristen. Man får öm tunga och chelios [svullnad och sprickor i läpparna].

Orsaker till brist

- Troligen vanligaste vitaminbristen (i USA), speciellt bland kvinnor och alkoholister.
-
En folatfri diet orsakar brist inom ett par veckor .
-
Graviditet, laktation och hemolytisk anemi kan orsaka brist då de ställer högre krav på tillskottet av vitaminen.
-
Alkoholism, sjukdom i tunntarmen (spec övre tredjedelen, tex celikali [gluteninducerad enteropati - vanligaste orsaken]) orsakar folsyrebrist då de hämmar upptaget.
-
Behandling med läkemedel som inhiberar dihydrofolatreduktas: Detta enzym konverterar folsyran till THFA, och inhibitorer används vid behandling av tex leukemi (metotrexat, tex)

Laboratorieutredning

- Metylmalonsyra är ett ämne som bildas i metabolismen och omvandlas till succinat med cobalamin som cofaktor. Metylmalonsyran ackumuleras därför vid brist på cobalamin och blir ett bra tecken för denna brist (mäts som serumnivåer).
-
Homocystein omvandlas till metionin (se bild nedan) mha cobalamin. Aminosyran ackumuleras därför även den vid B12-brist. Mäts som fastevärde i plasma.
-
Mätning av plasmanivåerna av själva vitaminen är också av betydelse.
-
Normala nivåer folsyra och ökat metylmalonat i blodet skiljer B12-brist från folsyre-brist.

Referenser

Röda blodkroppar - erytrocyter. Theodorsson, E; Landin, B. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin: 161-214 Utgåva 8 - Studentlitteratur: 2003 (Nilsson-Ehle, P; Ganrot, P-O; Laurell, C-B)
The Hematopoietic and Lymphoid Systems. Aster, JC. Basic Pathology: 421-478 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!