Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Behandling—varicella zoster

- Patient med immundefekt och barn som fötts av moder med primärinfektion: Immunoglobuliner. VZIG.
- Personer > 13 år och alla med kronisk sjukdom i lungor eller hud, samt de med högdos kortisonbehandling: Aciklovir. Skall ges så tidigt som möjligt. Är effektivt om det ges inom 1 dygn efter sjukdomsdebuten.
- Symptomatisk behandling: Mot besvärlig klåda. Antihistaminer. Undantagsfall kortisonkräm.

Vaccin

- Finns ett välfungerande. Dock inte i det svenska vaccinationsprogrammet ännu. Barn > 13 år som inte haft vattkoppor rekommenderas vaccin då sjukdomen blir allvarligare om man får den senare i livet.

 

0

28

14

Viremi

Feber

IgM

Virus i svalget

Retikulocyter

Leukocyter

Hb

Ospecifika symptom: Feber, ÖLI-symptom, sjukdomskänsla

Utslag

Förlopp—femte sjukan

Parvovirus B19, femte sjukan

- Ofta asymptomatisk
- Drabbar barn i skolåldern:
Feber, muskelvärk och lite senare ett rodnat utslag som börjar på kinderna (”slapped cheek”) och sprider sig till armar och ben. Se till höger.
- Utslaget kan komma och gå under ett par veckors tid, tydligare i värme och solljus.
- Viruset sätter sig i celler som ingår i den tidiga erytropoesen: Detta ger en aplastisk anemi som är övergående hos normala, men kan ge en aplastisk kris hos barn med sfärocytos eller sickelcellanemi då deras erytrocyter har kort överlevnadstid.
- Normalt sjunker Hb med c:a 10 under infektionen.
- Gravida kvinnor som drabbas smittar barnet och särskilt i grav vecka 10-20, kan detta ge en uttalad fetal anemi som kan leda till fosterdöd.
- Diagnos hos gravid: UL av fostret visar hydrops och ökade flöden i navelvenen som tecken till anemi. Parvospecifik IgG, parvovirus-DNA i fostervatten/blod
- Tänk på sjukdomen, kör UL om dagisepidemi tex.
- Behandling: Transfusioner till fostret. Viss risk för fosterdöd i samband med det ingreppet.

Utslag—femte sjukan

- Slapped cheek: Utslag på kinderna
- Sprider sig sedan ffa till armar och ben: Rodnat med central uppklarning.

Scarlatiniformt utslag

- Smultrontunga: Intensivt rodnad tunga och gom. Knottrig tunga. Beläggningar på tonsiller.
- Ömmande körtlar i käkvinklar.
- Utslag: Värst i armhålor, ljumskar och ansikte (nedre delen, uppklarning runt munnen). Bleknar vid tryck.
- Hela kroppen drabbad.
- Sandpapper: Utslagen består av upphöjda röda små punkter. Känns som sandpapper.
- Hudfjällning i efterförloppet: Ett par veckor efter infektion. Tydligast på fingrar, tår, handflator, fotsulor. Kan dock vara generell.

Scharlakansfeber

Streptokockinfektion

- Orsakas av betahemolyserande streptokocker, grupp A. De stammar som bildar ett erytrogent toxin ger sjukdomen.
- Sensitivisering mot toxinet tycks krävas för att utslaget skall uppstå. Detta kan förklara att spädbarn inte drabbas.

Sjukdomsbild

- Inkubationstid: 3-4 dygn.
- Samma som vid svalginfektion med icke toxinbildande streptokocker:
Feber, svalgsmärtor, allmänpåverkan. Bukbesvär och kräkningar vanliga.
- Utslag dygn 2

Diagnos

- Typisk klinisk bild
- Höga leukocyter
- Pos snabbtest/odling
av streptokocker i svalget.

Differentialdiagnoser

- Mononukleos: Kan ge exantem, särskilt vid beh med ampicillin. Rubelliformt/urtikariellt.
- Andra viroser som ger exantem: Se detta kompendium! Stark svalgrodnad är karakteristiskt för streptokocker.
- Arcantobacterium haemolyticum: Lindrig tonsillit + scarlatiniformt exantem. Svarar sämre på PcV.
- HIV: I akutfas kan ge faryngit, lindrig tonsillit, olika typer av exantem.

Komplikationer

- Som andra GAS-infektioner i svalg / tonsiller: Halsböld, lymfadenit, glomerulonefrit (oftast mild), reumatisk feber (sällsynt)

Referenser

Gamla och nya s.k. "barnsjukdomar". Gothefors, L. Barnmedicin: 245-248 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!