Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)

Patogenes

- S aureus: Superantigenproducerande S aureus infekterar barnet någonstans. Fokus kan inte alltid hittas.
- Bakgterien producerar epidermolytiska toxiner A och B .
- Toxinet
sprids hematogent från infektionsfokus.
- Toxinet har proteolytisk aktivitet och angriper desmoglein 1 (som sitter i desmosomerna som sammanbinder keratinocyter ytligt i epidermis).
- Detta gör att
epidermis splittras i stratum granulosum , straxt under stratum corneum.
- Slemhinnor uttrycker inte desmoglein 1 och drabbas därför inte.
- Äldre barn och vuxna drabbas mycket sällan: Detta på grund av att de har neutraliserande antikroppar och kan utsöndra toxinet snabbare via njurarna.
- Drabbar barn < 6 års ålder: Kan drabba äldre personer som är immunsupprimerade, har kronisk njursvikt, eller drabbas av svår infektion.

Klinisk bild

- Första tecknet: Rodnad och smetig hud runt ögon och mun. Tunna krustor kring munnen med sprickbildningar ut från munvinklarna. Opåverkat barn initialt.
- Rodnad, starkt smärtande hud:
Utvecklas under de närmaste dygnen. I ffa ljumskar, axiller, genitalt, på halsen. Ej stegrade inflammatoriska parametrar.
- Blåsbildning, hudavlossning: Om obehandlad sprids rodnaden och huden lossnar. Sällan intakta blåsor pga mycket tunna blåstak som spricker och ”rullas av”.
- Barn < 1 år: Huden svullnar, särskilt i ansiktet. Ögonspringorna minskar.

Differentialdiagnoser

- Initialt: Rodnad runt ögon och mun etc. Allergisk reaktion? Impetigo?

- Begynnande rodnad över kroppen: Virusexantem (se ovan)? Scarlatina? Smärtan i huden är typisk för SSSS.
- Blåsor och hudavlossning: Toxisk epidermal nekrolys (slemhinnenegagemang, annan histologisk bild, drabbar äldre barn och vuxna, läkemedelsutlöst). Ovanliga är epidermiolysis bullosa, kongenital bullös iktyos. Bullös impetigo (dock lokal, ej spridd).

Diagnostik

- Odling: Hudsåren initialt sterila. De orsakas av toxinspridning inte av bakteriespridning. Dock kan odling från misstänkta primärfoci (hals, konjunktiva, hud, nasofarynx) vara av värde.
- Biopsi: Behövs inte i det okomplicerade fallet, men vid svårare fall och vid differentialdiagnostiska problem bör det göras.

Behandling

- Vårdnivå: Sjukhusvård inneliggande.
- Intravenöst antibiotika:
Som tar staffar! Kloxacillin, cefalosporiner, eller klindamycin. Tills förloppet vänder (c:a 2-3 dagar oftast), sedan peroralt i 10 dagar till.
- Adekvat smärtlindring
- Vätske och elektrolytbalans:
Oftast inte problem, men vid svåra fall krävs noggrann övervakning.
- Lokalbehandling av hud: Inte initialt! Ger enbart mer smärta. När rodnaden börjar vika och smärtan minskar kan man smörja med mjukgörande (vaselin, decubal, essex).

Prognos

- Förloppet vänder oftast på 2-3 dagar: Huden läker sedan på 1-2 veckor utan ärrbildning.
- Vissa fall kan bli mer komplicerade och långdragna: Sepsisutveckling eller cirkulatorisk påverkan med behov av intensivvård.

Referenser

Gamla och nya s.k. "barnsjukdomar". Gothefors, L. Barnmedicin: 245-248 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!