Sida 1 . Copyright Erik Boberg

HIV:s replikation

+

CD4

CXCL4/CCR5

Viruset

- Enkelsträngat RNA-virus
- HIV1 och 2:
1 svarar för 95% av förekomsten. 2 är mindre virulent, finns i västafrika.
- Subtyper: HIV1 delas i M, N, O, P och subgrupper till dessa. De är geografiskt fördelade över planeten!
- Ett framtida vaccin kanske inte kommer att täcka in alla olika subgrupper.

1. Upptag

- Binder CD4 på lymfocyter och sedan till CXCL4, eller CCR5. Tendens att binda CCR5 i tidig infektionsfas och CXCR4 senare under sjukdomsförloppet.
- Personer med avsaknad av CCR5 (genetiskt—1% av kaukasier) är immuna mot HIV.  10-20% nedsatt

infektionsrisk och sjukdomsgrad pga heterozygot defekt i CCR5.
- Både CD4 och CCR5/CXCR4
krävs för att viruset skall tas upp i värdcellen.
- Inträdeshämmare: Maraviroc hämmar bindning till CCR5 och hindrar därmed upptag i värdcellen.

2. Reverserad transkription

- Revers transkriptas skapar DNA från RNA, och replikerar sedan DNA:t så att dubbelsträngat virus-DNA bildas.
- Nukleosidanaloger (NRT): Hämmar detta genom att inkorporeras istället för orginalversionerna och då destruera virus-DNA:t
- Icke nukleosidanaloger (NNRT): Hämmar enzymet reverse transkriptas direkt, utan att inkorporeras i virus-DNA.

3. Integrering i humant DNA

- Görs mha integraset: Det virala DNA:t inkorporeras i värdcellens och ligger där som ett provirus .
- Det kan sedan replikeras av cellens normala DNA-replikation och transkriberas till mRNA på samma sätt.
- Integrashämmare hindrar detta steg genom att hämma integrasets funktion

4. Nya virus!

Provirusets mRNA translateras till virala proteiner mha cellens egna ribosomer.

6. Losskoppling och frisättning

- De färdiga viruspartiklarna knoppas av från värdcellen mha proteaser .
- Proteashämmare hindrar detta steg genom att hämma dessa enzymer.

5. Sammansättning

- De bildade viruskomponenterna sätts sedan samman till nya viruspartiklar i cytosolen

Inträdeshämmare

NRT/ NNRT

Integrashämmare

Proteashämmare

Referenser

Antiviral drugs. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 679-691 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!