Sida 2 . Copyright Erik Boberg

CNS: Makrofager, gliaceller

Kliniskt förlopp

Spridning i kroppen: 1-5v

Akut infektion (ej obligat)

Symptomfritt stadium (5-10 år)

AIDS: 1-2 års överlevnad

Lungor: Alveolära makrofager

Tarm: Chromaffina celler i tarmväggen

Hud: Langerhans celler.

Lymfkörtlar i hela kroppen, benmärg

Kroppsvätskor: Blod, sperma, vaginalsekret. I makrofager.

- Uppträder c:a en månad efter smittotillfället.
- Symptomen leder mycket sällan till diagnos då de är så pass lika vilken virusinfektion som helst. I princip bara när patienten själv misstänker eller oroar sig för HIV.
- Feber, Virusexantem, svullna körtlar, led-/muskelvärk
- Sår i munslemhinna uppträder ibland , ett något mer specifikt symptom.

- Kontinuerlig virusreplikation: Ger en låggradig konstant inflammation.
- Successiv minskning av CD4-talet på grund av successiv avdödning då lymfocyterna infekteras av viruset.
- Denna inflammation ger i sig risker: Aterosklerosen accelererar, med hjärt-/ kärlsjukdomar som följd. Det finns också en ökad risk för icke HIV-associerade maligniteter , samt för njur – och leversjukdom .

Hur upptäcka sjukdomen här? (vanliga, men ospecifika symptom hos dessa pat)

- De har ofta kronisk lymfadenopati .
- Inflammationen ger
anemi. Men även leukopeni eller trombocytopeni förekommer.
- Utslag av varierande sort
- Feber av oklar anledning
- Ont i hals/mun
under långa perioder
- Viktnedgång
- CRP normalt—15, men SR ofta höjt (30-40).

Vissa sjukdomar bör leda tanken till HIV (även om bara som misstanke)

- Seborroisk dermatit/eksem
- Candida
i mun/esofagus, frekvent vaginal candida.
- Herpes zoster
- Hepatit B/C
- TBC
- Lymfom
- STI:
Syfilis eller annat genitalt sår.
- Cervikal/anal dysplasi/cancer.

- Till slut är immunförsvaret så pass nedsatt att  opportunistiska infektioner uppträder. Det finns även risk för maligniteter då immunförsvaret normalt skyddar även från dessa sjukdomar.

Definition

- HIV-infektion
- CD4-tal < 200
- Och / eller opportunistisk infektion
(invasiv candida, cryptokocker, P jiroveci, mycobacterium avium etc)

Progress till AIDS (vuxna)

20% inom 5 år
50% inom 10 år

Progress till AIDS (barn)

25% inom 1 år
45% inom 2 år
60% inom 3 år
80% inom 4 år

Medianöverlevnad efter AIDS-diagnos

20 månader.

HIV 2 jämfört med HIV 1

- Långsammare förlopp med mindre uttalad immunbrist
- Lägre virusmängder i blodet ger lägre smittsamhet
- Samma smittvägar
- Samma opportunistiska infektioner
- Skillnad i geografisk förekomst:
HIV 2 ffa i västra afrika (Senegal, Nigeria, Ghana, Elfenbenskusten)
- HIV 2 går inte att behandla med NNRTI preparat!

Smitta

Tillfälle
Risk

Blodtransfusion

90-95%

Nålstick (inom sjukvården tex)

0,3-0,5%

Intravenöst drogmissbruk

0,67%

Stänk mot mukösa membran (ögon, näsa, mun)

0,09%

Sexuell kontakt : Stor variation beroende på virusnivåer, om man har andra sexuella sjukdomar etc.

Totalt: 0,1-1%
Vaginalt: 0,05-0,1%
Analt: 0,065-0,5%
Oralt: 0,005-0,01

Smitta vid födsel (infekterad moder smittar barn)

15-30%

Smitta vid födsel + om man ammar

25-45%

Generella riskfaktorer för smitta: Höga virusnivåer hos den som smittar, ökad känslighet hos mottagaren pga sår i hud eller mukosa, samt pga inflammation.

Referenser

HIV och AIDS. Gisslén, M. Infektionsmedicin: 277-289 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!