Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Laboratorievärden och diagnostik. Läkarens skyldighet.

1000

500

200

350

50

CD4-celler

Virusmängd (p24 antigen)

CD4-tal < 200

- Pneumocystis jiroveci pneumoni
- Candida esofagit:
Retrosternal bröstsmärta
- Bacillär angiomatos: Hudinfektion av bakterie (bartonella från kattbett, rivsår oftast)

CD4-tal mellan 350 och 200

- HSV: Blåsor/ulcerationer oralt och genitalt. Svårare och i längre perioder än hos icke HIV-infekterade
- Tuberkulos: Drabbar ffa lungor, men även tarm, perikard, hjärta, lymfkörtlar
- Oral eller genital svampinfektion:
- Herpes zoster (blätros):

Vanligt även hos normala >65 år gamla.
- Maligniteter: Non Hodgkins lymfom, Karposis sarkom (hudtumör som kan förekomma ensamt hos icke HIV-smittade, men som hos HIV-smittade drabbar multipelt och även drabbar andra organ som lungor, tarm, munhåla, svalg)

CD4-tal < 100

- Cryptocockmeningit: Svampinfektion i CNS
- AIDS demens: Neurologiska skador av HIV viruset.
- Cerebral Toxoplasmos: Infektion i hjärnan från parasit som finns i kattfeces
- Progressiv multifokal leukoencefalopati: JC-virus som infekterar CNS och

orsakar kognitiva och motoriska skador
-
Wasting syndrome: Oklar extrem viktnedgång och aptitförlust
- Cryptosporidium diarré: Extrem, icke behandlingsbar diarrésjukdom (parasit)

CD4-tal < 50

- Mycobacterium Avium (atypisk mykobakterie): Infektion i stort sett alla organ, mycket svårbehandlad
- CMV: Näthinna, lungor, CNS, hjärta, tarm, binjurar

100

Basal virusnivå

- Efter den akuta infektionen lägger sig viruset på en basal, kontinuerlig nivå: Denna bibehålls under lång tid och stiger inte förrns sent i förloppet.
- Ju högre basal nivå desto snabbare progress av sjukdomen, i form av sjunkande CD4-tal.

Diagnostik

ELISA

- Testar antikroppsförekomst: Screeningtest. Dröjer ett antal veckor innan det blir positivt och man kan egentligen inte vara säker förrns 3 månader efter smitta.
- Korsreaktion med andra antikroppar förekommer! Om gränspositivt värde, ta ett konfirmerande test med en annan metod (Western Blot).

Direkt viruspåvisning

- p24 antigen: Påvisas med ELISA. Positivt efter 2 veckor.
- PCR mot virus RNA: Snabbaste

testet. Positivt efter 1 v.
- Odling: I forskningssammanhang enbart.

”HIV-test”

- Det vanliga man beställer är ELISA med antikropps– och p24-testning.
- Sensitivitet och specificitet:
>99%
- Konfirmerande test tas alltid efter 3-6 månader.

Snabbtest

- På saliv: Inte lika säkra som blodproverna, men mer tillgängliga (man behöver inte gå till doktorn—inte lika laddat, större möjlighet att screena).

Obehandlat HIV-förlopp

Tid

Läkarens skyldighet vid konstaterad smitta

- Anmälan enligt smittskyddslagen
- Smittspårning:
Olika rutiner för vem som utför denna, men den skall initieras!
-
Lämna information om förhållningsregler till patient och/eller vårdnadshavare!

Förhållningsregler om du är smittad med HIV: Dessa är styrkta enligt svensk lag!

- Måste komma på anvisade återbesök
- Uppge blodsmitta vid sjukvård och tandvård
- Följa lokala anvisningar gällande placering i barnomsorg/skola (vårdnadshavaren)

- Informera personer som utsätts för smittrisk att blodet är smittsamt och vid exponering  hänvisa till sjukvården för ställningstagande till profylaktisk behandling.
- Inte dela toalettartiklar med andra.
- Inte dela injektionsverktyg med andra.
- Bör inte tatuera sig eller ta hål i öronen, men om man ändå vill göra det måste man meddela tatueraren/håltagaren om att man har HIV.
- Informera tilltänkt sexualpartner inför samlag att man har HIV (gäller även oralsex).
- Använd kondom under hela samlaget om penis befinner sig i slida, ändtarm eller mun.
- Man får inte ge blod, donera sperma, ägg, vävnad eller organ
- Om man är kvinna får man inte amma sitt barn.

Börja alltid behandla!

Relativ behandlings- indikation

Referenser

HIV och AIDS. Gisslén, M. Infektionsmedicin: 277-289 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!