Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Aspiration

- Aspirering av infektiöst material från tänder med karies eller infekterade bihålor eller tonsiller .
- Extra vanligt vid munkirurgi , anestesi , koma eller alkoholförgiftning samt hos försvagade patienter med tillbakatryckta hostreflexer .
- Lungabscess vanligast förekommande där det materialet oftast hamnar, dvs i högra lungans posteriora övre lob och posteriora apikala delen av nedre loben (pga de rakare luftvägarna till höger lunga och de liggande ställningar patienterna ofta har vid insjuknandet).

Aspirering av maginnehåll

- Vanligen med medföljande infektiösa organismer från munhålan.

Som en komplikation till nekrotiserande bakteriell pneumoni

- Speciellt de som orsakas av S. aureus, Streptococcus pyogenes, K. pneumoniae, pseudomonas spp. och ibland typ 3 pneumokocker .
- Mykotiska infektioner och bronkiektasi kan också leda till lungabscesser.
- De som resulterar från pneumoni eller bronkiektasi är ofta multipla, basala och diffust spridda.

Bronkiell obstruktion

- Till exempel vid bronkiellt karcinom som täpper till en bronk eller bronkiol. Förhindrat dränage, distal atelektas och aspiration av blod och tumörfregment bidrar till abscessbildningen.
- En abscess kan också bildas i ett nekrotiskt hålrum i en tumör.

Komplikationer till pneumoni

Embolisering av infektiöst material till hjärnan

- Kan ge meningit eller hjärnabscesser .
-
Abscess -> spridning till lungkärl -> vänster hjärthalva -> embolisering till hjärna eller övriga systemkretsloppet

Utseende

- Ett par millimeter – 5-6cm.
- Rupterar ofta in i luftvägar när de växer.
- Kan ruptera in i pleuran och skapa bronkopleurala fistlar som leder till pneumotorax eller empyem.

Symptom

Liknar manifestationerna vid bronkiektasi: Produktiv hosta som skapar stora mängder illaluktande, purulent eller blodrött slem. Hemoptys fås i vissa fall. Hög feber och illamående är också vanligt.
- Ovanligare komplikationer är förtjockning av fingrar, viktförlust och anemi.
- 10-15% av de med bronkogent karcinom får lungabscesser. Cancern bör därför tas in som möjlig orsak om äldre man kommer med detta problem.
- Kroniska fall kan leda till
sekundär amyloidos.

Pleuraempyem

- Hållsmärta (förutom de vanliga vid luftvägsinfektioner), kvarstående feber trots adekvat behandling av pneumonin.
- Undersökning: Perkutorisk dämpning kan styrka diagnosen. Röntgen eller ultraljud verifierar.

Behandling

- Behandlas med antibiotika och kirurgiskt dränage .
- Bencyl-Pc/klindamycin vid måttligt svår sjukdom.
- Svårare sjuk patient: Cefotaxim + metronidazol/klindamycin (täcker även Gramnegativer)
- Mortalitet: c:a 10%

Pleuraempyem

- Dränera! Både diagnostiskt och terapeutiskt.

Pleuraeffusioner

Små mängder resorberas spontant. Drän kan behövas för större mängder.

Septiskt emboli

- Från septisk tromboflebit eller infektiös endokardit på höger hjärthalva .
- I bilden
tricuspidalisendokardit
- Hematogen spridning
av bakterier då man drabbats av spridd pyogen infektion (tex stafylokockal bakteriemi).
- Septiska embolier och hematogen spridning
ger multipla abscesser som påverkar alla delar av lungorna.
- Nästan alla lungabscesser har anaeroba bakterier i sig.
Anaerober från den normala munfloran är de vanligaste funna typerna.

Pleuraempyem

- Purulenta processer i pleurahålan.
- Ofta anaerober som aspirerats , bildat en pleuranära inflammation med nekros
- Alternativt
komplikation till pneumokoock- eller H influenzae pneumoni. Ovanligare.

Pleuraeffusioner

- Orsak: Pleuranära pneumokockpneumonier. Ger reaktiv utgjutning i pleurahålan.

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!