Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Klassisk pneumoni

Riskfaktorer

- Personer med minskad mjältfunktion eller som fått sin mjälte bortopererad. Se ovan.
- Ett IgG-svar med antikroppar mot kapslarna krävs för effektiv bekämpning av infektionen. Förr dog de smittade om de inte lyckades sätta igång detta försvar. Numera fungerar antibiotika… Personer med nedsatt IgG-bildning (hypogammaglobulinemi) har också ökad risk att drabbas av pneumokockinfektioner.
- I övrigt gäller
riskfaktorerna för pneumoni i allmänhet (ovan)

Komplikationer

- Med rätt behandling läker sjukdomen oftast ut helt och hållet.
- Komplikationer kan dock i vissa fall uppstå:
Abscessbildning, varansamling i pleuran, omvandling av lungparenkym till solid fibrös vävnad

eller bakteriespridning till blodet med meningit , artrit eller infektiös endokardit som följd.

Symptom

Atypisk pneumoni

- Pneumonier med annat förlopp än de typiska pneumokockpneumonierna . Domineras av M pneumoniae.

Klinik

- Behandling: Misstänkt atypisk pneumoni behandlas med makrolid eller doxycyklin innan agens är säkerställt.
- Kan vara svårt att hitta det orsakande agenset.

Agens

- Bakterier: Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae, Chlamydophila psittaci.
- Virus: Influensa, RS-virus, coronavirus, herpes zoster. 

Typer av pneumoni

Agens som orsakar pneumoni i olika åldrar

- Den nyfödde: Infekteras av agens från förlossningskanalen
- De första levnadsåren: Ffa viroser
- Förskolan: Bakterierna börjar komma, först som S. Pneumoniae, sedan ersatt av mycoplasma.
- Vintern: Influensa och RSV.
- Sommaren: Mycoplasma

Bronkit/exacerbation av KOL

Lobär pneumoni

Uppstår då alla eller en stor del av luftutrymmena i en lob kontinuerligt fyllts med exsudat.

Bronkopneumoni

Uppstår när mikroorganismen infekterat bronker och bronkioler för att sedan sprida sig genom deras väggar ut i lungparenkymet.

Detta ger en fläckvist spridd inflammation som ofta påverkar fler än en lob.

Typer av pneumoni på röntgen

Begreppet innefattar alla infektioner man kan få i lungorna. Man kan dela in pneumonier i akuta och kroniska och vidare anatomiskt i bronkopneumoni och lobar pneumoni .

Det är dock ofta svårt att säkert göra distinktionen mellan bronkopneumoni och lobar pneumoni . Dessutom kan samma mikrooganism i många fall orsaka båda tillstånden. Därför är det bättre att

klassificera pneumonier efter den orsakande organismen , eller om detta inte går efter de kliniska fynden de ger upphov till och den miljö där de uppstår.

Patienter med pneumoni kan ha inflammation av både bronkträdet och lungorna .

Veckor

Symptom-grad

1

2

3

Atypisk pneumoni

 Successivt insjuknande, måttlig eller ingen feber, ofta huvudvärk och trötthet, sällan svårare allmänpåverkan.
- Envis, hård torrhosta. Moderata/inga mängder sputum. Karakteristisk
- Lungor: Avsaknad av auskultatoriska fynd, röntgen visar oftast spridda förändringar, oftast intersitiella och bilaterala. Kan dock variera mycket.
- Labprover: Moderata förhöjningar av leukocyter

Pneumokockpneumoni

- Anamnes: Plötsligt insjuknande med frossa och hög feber. Efter hand hållsmärta och tilltagande purulent hosta
- 25% har bakteriemi. Sämre prognos. Begynnande symptom hos dessa: Diarré, kräkningar, muskel/ledvärk, feber

Referenser

Nedre luftvägsinfektioner. Gothefors, L. Barnmedicin: 240-242 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)
The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!