Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Atypiska luftvägspatogener

Organism
Riskgrupper
Kommentarer
Symptom
Diagnostik / Behandling

Mycoplasma pneumoniae

- Speciell cellväggsstruktur utan peptidoglykan (den har steroler istället). Därför ej gramspecificerad.

- Aerob

- Obligat intracellulär parasit pga avsaknad av många metabola enzymer (ofullständig TCA-cykel, elektron-transportkedja)

- Barn/unga vuxna: 3-10 år hög risk att infekteras. Får okarakteristiska ÖLI, sprider smittan till äldre barn, unga vuxna i omgivningen som får bronkit eller pneumoni.
-
Högre åldrar: Ovanligt, viss immunitet utvecklas troligen.

- 5-25% av samhällsförvärvad pneumoni.

- 10% av de infekterade får pneumoni.
- Upp till hälften av alla pneumonier hos ungdomar / unga vuxna.
- Ger måttligt svår pneumoni.

Barn: De som får ÖLI får envis torrhosta . Leta efter dessa symptom i den drabbades (ungdomens) omgivning
-
Långvarig torrhosta , huvudvärk, måttlig feber.

Serologi: PCR, IgM, IgG

 

Behandling:

- Vid verifierad: Erytromycin / doxycyklin

Legionella pneumophila

Gramnegativ coccobacill, kräsen

- Personer med hjärt- , njur- , hematologisk , eller immunologisk sjukdom . De som mottagit organtransplantationer är speciellt känsliga.
- Kan ge svår sjukdom. Immunosupprimerade dör i 30-50% av fallen.

Orsakar legionärsjukan (ett samlingsnamn för sporadiska och epidemiska luftvägsinfektioner orsakade av denna patogen)
- Trivs i privata vattenreservoarer och vattenkylningstorn (artificiella vattenmiljöer). Tros spridas via inhalering av kontaminerad aerosol eller aspiration av dricksvatten.

Status: Allmänpåverkad patient, relativ bradykardi (puls låg i förhållande till temperatur).

- Sputum och BAL: Odling
-
Immunoflorescens: Från sputum.
-
Antigendetektion: Från urin.
-
Serologi: IgG i serum.

 

Behandling:

- Misstänkt: Bencyl-Pc + Moxifloxacin / levofloxacin / makrolid (Täck upp G+ agens!)

- Verifierad: Levofloxacin / moxifloxacin

Chlamydophila pneumoniae

- Obligat intracellulär parasit pga avsaknad av många metabola enzymer (ofullständig TCA-cykel, elektron-transportkedja)

- Livscykel likt trachomatis med EB och RB

- Barn: Ofta primärinfektion i lägre skolåldern. Sällan pneumoni.

- Vuxna: Primärinfektion ger allvarligare symptom, oftare pneumoni. Reinfektion vanlig, samma incidens under hela vuxenlivet.

- Kan orsaka ÖLI, bronkit, pneumoni

- 10% av de infekterade får pneumoni. Utgör några få % av alla pneumonier.
-
Pneumonin oftast godartad , odramatisk.

- Hosta (ej så uttalad),

- Svalgsmärtor (svåra, kan dominera klinisk bild)

- Heshet

- Sinuit kan förekomma.

 

Pneumoni: Startar som faryngit med måttlig feber och heshet, förbättring under en vecka, fortsättning med tilltagande hosta och ökad feber.

Diagnostik: PCR, IgG, IgM

 

Behandling:

- Verifierad: Erytromycin / Doxycyklin.

Chlamydophila psittaci

- Liknar pneumoniae

- Zoonos (papegojsjuka) som smittar från fåglar av olika slag (vilda och burfåglar). Smittar ej mellan människor.
- Personer som kommer i kontakt med fåglar (husdjur), besök i zooaffär etc.

 

- Ovanlig orsak till pneumoni, någon % av alla fall.
- Dock allvarlig sjukdom.

Symptom

- Inkubation 5-15 dagar.

- Plötsligt isättande av hög feber och frossa.

- Svår huvudvärk.

 

Status:

- Allmänpåverkad patient

- Relativ bradykardi (puls låg i förhållande till temperatur)

Serologi: IgG.

 

Behandling:

- Verifierad: Erytromycin / Doxycyklin.

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!