Sida 9 . Copyright Erik Boberg

patienter. Vid sjukhusvård/mer allvarligt sjuk patient.

Virusdiagnostik

- PCR eller immunoflorescens på sekret från nasofarynx. Bra om det innehåller epitelceller. Sugs loss från ”långt bak i näsan”. God sensitivitet och specificitet. Svar inom några timmar.

Antibiotika

Ålder, år

Relativ incidens av luftvägsinfektioner i olika åldrar

18

10

4

3

2

1

Bronkiolit (obstruktiv bronkit)

Pneummoni

Pseudokrupp

Epiglottit

Övre luftvägsinfektioner

Patientgrupp
Antibiotika

Förskolebarn: Pneumokicker och H influenzae bör täckas

Amoxicillin (20mg/kg x 3 i 7 dagar)

Äldre barn och vuxna med klassisk anamnes: Pneumokocker viktigast att täcka.

Penicillin V (25mg/kg x 3 i 7 dagar)

Skolbarn med mer långsamt insjuknande och ej påverkat allmäntillstånd: Misstänk atypisk genes!

Erytromycin (20mg/kg x 2 i 10 dagar)

Referenser

Allmänt om diagnostik av luftvägsinfektioner. Gothefors, L. Barnmedicin: 242-244 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!