Cigarettrökning

- Väletablerad riskfaktor för män. Då antalet rökande kvinnor ökar tror man att det är en orsak till ökad incidens och svårighet hos deras ateroskleros också.
- Långvarig (flera års) rökning med ett paket om dagen ökar risken med 200% att drabbas av ischemisk hjärtsjukdom. Att sluta röka minskar denna risk substantiellt. Risken att utveckla ischemisk hjärtsjukdom är nere på nästan normal efter 10 års uppehåll från rökning.

Kroppsvikt

- En optimal kroppsvikt bör hållas.
- Särskilt
bukfetma bör undvikas då den är kopplad till det metabola syndromet. Bukfetman har inflytande på BT, LDL, HDL, triglycerider och glukostolerans.
- BMI > 30 eller midja/stuss-kvot > 0,9 för män och > 0,8 för kvinnor innebär en ökad risk för återfall i kardiovaskulär sjukdom.
- Även en
liten/måttlig viktnedgång kan ha stor betydelse för risken.

Kost

- Påverkar blodfetter och kroppsvikt .
-
Anpassa kaloriintag så att ideal kroppsvikt kan uppnås.
- Fett < 30% av totala kaloriintaget
- Mättat fett < 30% av totala fettintaget (< 10% av totala kaloriintaget)
- Minska
kolesterolintag
- Öka intag av
frukt, bär, grönsaker, bönor, rotfrukter, fisk, ris, bröd, magert kött.
- Om högt BT, minska saltintag.

Fysisk aktivitet

- 30 min fysisk aktivitet, 5 dagar i veckan rekommenderas.
- Aerob träning (promenad, cykling, simning)

Stresshantering

- Gruppterapi för beteendemodifiering .

Inflammation indikerad av CRP

- Inflammation finns med i alla stegen i skapandet av aterosklerotiska plack. Höga nivåer CRP i blodet förutsäger starkt hjärtinfarkt, stroke, perifer artärsjukdom och plötslig hjärtdöd även hos annars friska individer.
- Fettväv skapar proinflammatoriska cytokiner som kan tänkas bidra till instabiliteten hos aterosklerotiska plack, samt stimulerar produktionen av CRP (akutfasprotein). CRP stiger vid viktuppgång och sjunker vid viktminskning.
- För att värdera risken för hjärt och kärlsjukdom tar man
högsensitivt CRP. Redan små ökningar (under 3mg/l) ger en ökad kardiovaskulär risk (den vanliga mätmetoden detekterar ej CRP < 10)
- Även fast det inte finns några indikationer på att sänkte CRP-nivåer reducerar risken (i sig) leder upphörandet av rökning, viktminskning och träning till just sänkta CRP-nivåer (parallellt med den minskade kardiovaskulära risken).
- Statiner reducerar CRP-nivåer oberoende av deras effekter på LDL-kolesterol. Det har visat att statinernas positiva effekt på kardiovaskulär risk grundar sig i både deras sänkning av LDL och deras antiinflammatoriska egenskaper. Det har också visats att dessa två effekter minskar risken oberoende av varandra.

Hyperhomocystinemi

- Ökade nivåer av homocystein är relaterade till kranskärlssjukdom , perifer vaskulär sjukdom, stroke och ventrombos. Orsakas av lågt intag av folsyra och vitamin B 6 .
- Flera enzymer involverade i ackumulationen av homocystein korrelerar med trombos.
- Man har dock
ej lyckats visa att sänkta nivåer av homocystein minskar kardiovaskulär risk.

Lipoprotein A—Lp(a)

- Förändrad form av LDL som innehåller apolipoprotein B-100-delen av LDL länkat till apolipoprotein(a) ( apo(a)) . Ökade nivåer av lipoprotein A associeras med ökad risk för kranskärls- och cerebrovaskulär sjukdom, oberoende av totala kolesterol- eller LDL-nivåer.
-
Det har liknande struktur som plasminogen och konkurrerar om platsen på t-PA så att fibrinolysen hämmas. Det stimulerar dessutom sekretion av PAI-1.
- Modulerar fibrinolys och ger en ökad risk för CVD på individnivå, men har ej kunnat visas prediktera risken hos populationen i stort.

fortfarande om det metabola syndromet i sig innebär en ökad kardiovaskulär risk utöver den risk som de inkluderande faktorerna individuellt står för.
- En patient med metabolt syndrom bör motiveras att förändra sin livsstil för att öka fysisk aktivitet (ökar insulinkänsligheten) och minska övervikten. Samtidigt bör behandling med statiner mot dyslipidemi och ACE-hämmare mot hypertension initieras. Samtidigt bör en strikt glycemisk kontroll initieras och HbA1c bör hållas nere.

Hypertension

- Ger på egen hand en riskökning med 60%. Både systoliskt och diastoliskt tryck är betydelsefullt. Hälften av patienterna dör i ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtsvikt och en tredjedel i stroke om det inte behandlas.

Trombos

- Leder till de svåraste komplikationerna till aterosklerosen
- Höga fibrinogennivåer , plasminnivåer, PAI-1 mfl mediatorer antas bidra till förändrad trombosbenägenhet och plackstabilitet och har framlagts som riskfaktorer, men deras nivåer har ej kunnat visas tillräckligt starkt kopplade till kardiovaskulär risk för att de skall användas i klinisk screening.
-
Acetylsalicylsyra används för att minska trombosbenägenheten och därmed den kardiovaskulära risken. Används ffa som sekundärprevention efter en kardiovaskulär händelse, men kan även sättas in vid diabetes mellitus typ II och flera andra riskfaktorer.

Modifierbara riskfaktorer...

Livsstilsfaktorer

Ytterligare riskfaktorer

Patientgrupp

Målblodtryck

Ingan kardiovaskulära riskfaktorer

140/90

Kardiovaskulär sjukdom, diabetes mellitus, metabolt syndrom, ärftlighet

130/80

Mikroalbuminemi, njursvikt + diabetes

125/75 (nya rön)

Referenser

Diabetes typ 2, peroral och annan behandling. Attvall, S. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=337 (Läst: 2013-01-06) (Internetmedicins redaktion)
Inflammation och kardiovaskulär sjukdom. Hansson, L-O. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin: 494-496 Utgåva 8 - Studentlitteratur: 2003 (Nilsson-Ehle, P; Ganrot, P-O; Laurell, C-B)
The pathogenesis, prevention, and treatment of atherosclerosis. Libby, P. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 1501-1509 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!